Μειώθηκαν κατά 74,5% τα κέρδη προ φόρων της Attica στο εννεάμηνο

Μειώθηκαν κατά 74,5% τα κέρδη προ φόρων της Attica στο εννεάμηνο

1' 54" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Αύξηση καταθέσεων κατά 18,3% αλλά και μείωση των κερδών προ φόρων και προβλέψεων κατά 74,5% είχε στο εννεάμηνο η Attica Bank. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν σε 2,539 εκατ. ευρώ, έναντι 9,962 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σύμφωνα με την τράπεζα, τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες παρέμειναν οριακά αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκαν σε 10,4 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα από πράξεις του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε συνολικά 7,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, επηρεασμένα θετικά από τα κέρδη που προέκυψαν από την πώληση των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 1,2% και τα γενικά λειτουργικά έξοδα κατά 13,2% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 75 εκατ. ευρώ περίπου.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 39,4% έναντι 33,5% στο τέλος του 2018, ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 32,2%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ο δείκτης δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 61,5% για τον όμιλο, μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018 και σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 30.9.2018 (95,4%). Ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς καταθέσεις για τον όμιλο ανήλθε σε 72,3% κατά την 30.9.2019 και εμφανίζεται μειωμένος έναντι της 31.12.2018 (80,9%).

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1( Common Equity Tier I – CET I) διαμορφώθηκε στις 30/9 στο 11,9% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου στο 15%. Η Attica Bank συμμετείχε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κρίσης (stress test) στα μη συστημικά ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, που διεξήχθη από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-

πεζας (ΕΚΤ).

«Η επίδοση της τράπεζας κατά το τρίτο τρίμηνο καταδεικνύει ότι έχει πλέον ανακτήσει την εμπιστοσύνη του καταθετικού κοινού και προετοιμάζεται για τη συστηματική αύξηση των χορηγήσεων. Η βελτίωση με ταχείς ρυθμούς του οικονομικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών αναμένεται ότι θα ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση και κατ’ επέκταση τη ζήτηση για κεφάλαια», εκτιμά το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT