Πρόταση στους μετόχους «Σελόντα» – «Νηρεύς»

Πρόταση στους μετόχους «Σελόντα» – «Νηρεύς»

2' 4" χρόνος ανάγνωσης

Αποφασισμένη να συγκεντρώσει όλες τις μετοχές, χωρίς να συναντήσει προσκόμματα από τους μετόχους μειοψηφίας των εταιρειών «Σελόντα» και «Νηρεύς», εμφανίζεται η «Ανδρομέδα».

Η εταιρεία προχθες ανακοίνωσε την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση των λοιπών μετοχών των «Σελόντα» και «Νηρεύς», προσφέροντας τίμημα ακόμη και διπλάσιο από τη μέση σταθμισμένη τιμή των μετοχών τους τελευταίους έξι μήνες και πάνω από την αποτίμηση που έγινε, η οποία στην περίπτωση της «Σελόντα» ήταν 0 ευρώ/μετοχή!

Η ενέργεια της «Ανδρομέδας» δείχνει ότι ο όμιλος θέλει, αν μη τι άλλο, να ολοκληρώνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα τη διαδικασία απόκτησης του πλήρους ελέγχου των «Σελόντα» και «Νηρεύς», προκειμένου στη συνέχεια οι μετοχές των δύο εταιρειών να διαγραφούν από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αλλωστε, κεντρικός στόχος είναι η ενοποίηση των τριών εταιρειών σε ένα μεγάλο λειτουργικό σχήμα. Ηδη, εδώ και περίπου 15 ημέρες έχουν ξεκινήσει οι συναντήσεις μεταξύ των στελεχών των διαφόρων τμημάτων των «Σελόντα», «Νηρεύς» και «Ανδρομέδα».

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν χθες στο Χρηματιστήριο Αθηνών το τίμημα που προσφέρει η «Ανδρομέδα» για την απόκτηση 75.447.63 μετοχών ή 25,66% της «Νηρεύς» ανέρχεται σε 0,23 ευρώ/μετοχή. Το τίμημα αυτό είναι κατά 15,58% υψηλότερο της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την 27η Νοεμβρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την απόκτηση του 74,34% της «Νηρεύς». Φυσικά είναι ανώτερο της τιμής ανά μετοχή (0,0000000555 ευρώ) που κατέβαλε η «Ανδρομέδα» για την απόκτηση του παραπάνω ποσοστού, καθώς η εταιρεία, ως γνωστόν, τόσο στην περίπτωση της «Νηρεύς» όσο και της «Σελόντα» ουσιαστικά «αγόρασε» τα υψηλότατα χρέη τους. Επίσης, το προσφερόμενο τίμημα υπερβαίνει κατά 18,56% την τιμή που προέκυψε από την αποτίμηση (0,194 ευρώ/μετοχή).

Το τίμημα για την απόκτηση 50.037.656 μετοχών ή του 20,38% της «Σελόντα» που προσφέρει η «Ανδρομέδα» ανέρχεται σε 0,10 ευρώ/μετοχή. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα είναι κατά 100% ανώτερο της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, κατά τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της 27ης Νοεμβρίου 2019.

Επίσης, είναι ανώτερο της ανώτατης τιμής ανά μετοχή (0,00000003561 ευρώ) που κατέβαλε η «Ανδρομέδα» για την απόκτηση του 79,62% της «Σελόντα» και υπερβαίνει την τιμή ανά μετοχή που προέκυψε από την αποτίμηση, η οποία είναι… μηδέν ευρώ. Στις χθεσινές ανακοινώσεις δεν αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης της «Ανδρομέδας», καθώς εκκρεμεί η έγκριση των πληροφοριακών δελτίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση των πληροφοριακών δελτίων μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.