ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξαγορές, συγχωνεύσεις θα βελτιώσουν τα κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών

Εξαγορές, συγχωνεύσεις θα βελτιώσουν τα κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών

Η τραπεζική ένωση έχει ήδη συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας εξυγίανσης του ισολογισμού των ευρωπαϊκών τραπεζών, βελτιώνοντας την ποιότητα ενεργητικού στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σημειώνει η Citi σε έκθεσή της. Ειδικότερα, για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα η Citi εστιάζει στο υψηλό ποσοστό των επισφαλειών, που παραμένει το υψηλότερο μεταξύ των τραπεζών της Ευρώπης και παρότι έχει υποχωρήσει (στο 39,2% από 44,8% στο πρώτο εξάμηνο του 2018).

Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝPE) για τις ελληνικές τράπεζες ανέρχεται στο 50,1% (από 52,4% στο πρώτο εξάμηνο του 2018) και παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (56,3%), υπογραμμίζει η Citi στην έκθεσή της για τις προοπτικές των ευρωπαϊκών τραπεζών το 2020.

Ως προς τις τάσεις συγκέντρωσης στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, η Citi παρατηρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν το υψηλότερο μερίδιο της εγχώριας αγοράς εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες τράπεζες της Ευρώπης. Ακολουθούν οι τράπεζες σε Ολλανδία, Φινλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία και Ισπανία. Δεδομένων των προκλήσεων στην κερδοφορία των τραπεζών –αρνητικά επιτόκια, χαμηλοί ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης και αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο– η Citi θεωρεί ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική για τη βελτίωση της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση underweight για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. «Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, από την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι επενδυτές των ευρωπαϊκών τραπεζών περίμεναν μια αύξηση επιτοκίων, η οποία όμως δεν ήλθε ποτέ», αναφέρει η Citi στην έκθεσή της, επικαλούμενη τις συνθήκες των πολύ χαμηλών –έως και αρνητικών– επιτοκίων ως έναν από τους βασικούς λόγους για τη σύσταση underweight. Παρ’ όλα αυτά, οι ευρωπαϊκές τράπεζες προσφέρουν ελκυστικές αποτιμήσεις, επισημαίνει στην έκθεση.