ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με 36% ο όμιλος Κορασίδη στη νέα εταιρείαΑπό τις πρώτες συνέργειες υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν περίπου 700–800 εκατ. δρχ. ετησίως

H συγχώνευση των δύο εταιρειών του ομίλου Κορασίδη, Κλαουδάτος και Μicromedia-Μπριτάνια, θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ευρύτερου σχήματος με βασική δραστηριότητα τη λιανική ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ενώ αναζητείται ο κατάλληλος τρόπος αξιοποίησης του τομέα κλωστοϋφαντουργίας. Σκοπός του ομίλου είναι η ανάπτυξη κάτω από μια στέγη των λοιπών δραστηριοτήτων στο χώρο των ηλεκτρικών, διατηρώντας αυτόνομη την πορεία της Ράδιο Κορασίδης. Στο νέο σχήμα επελέγη ως μητρική εταιρεία η Micromedia, η οποία θα απορροφήσει την υπό επιτήρηση Κλαουδάτος -μόλις αυτή ολοκληρώσει τη συγχώνευση με την αλυσίδα Elephant- και την ομόσταυλη εταιρεία εξοπλισμού γραφείων Alphagraph. Με βάση τη σχέση ανταλλαγής για 1 μετοχή του Κλαουδάτου προς 0,99 της Micromedia και 1 της Alphagraph προς 1,143 της Micromedia, ο όμιλος Κορασίδη θα ελέγχει περίπου το 36% της νέας εταιρείας.

Οι πρώτες συνέργειες θα προκύψουν από τη μείωση των εξόδων λειτουργίας των ομοειδών δραστηριοτήτων με τη συγκέντρωση των διοικητικών υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις της Κορασίδης στον Πειραιά και αξιοποίηση των κεντρικών αποθηκών στη Μαγούλα. Σε πρώτη φάση υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν περί τα 700-800 εκ. δρχ. ετησίως.

Περαιτέρω, η αλυσίδα λιανικής Elephant θα ενισχυθεί με τα προϊόντα αυτοματισμού γραφείου Sharp της Micromedia και αυτά της Alphagraph που θα της αποφέρουν υψηλότερο μικτό περιθώριο κέρδους. Το κομμάτι των επιχειρησιακών πωλήσεων (προμήθειες εταιρειών) και η χονδρική των προϊόντων έχουν περάσει ήδη στο εμπορικό τμήμα της μητρικής Κορασίδης χάριν ευκολίας, ενώ θα τιμολογούνται στη Μicromedia.

Για τον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο της Μπριτάνια αναζητείται άλλο σχήμα αξιοποίησης, πιθανώς μεταφοράς του σε έτερη θυγατρική του ομίλου για ανάπτυξη ανεξάρτητης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τη φετινή πορεία, η νέα εταιρεία παρουσιάζει συνολικό τζίρο κοντά στα 45 δισ. δρχ., εκ των οποίων 25 δισ. η Elelphant, σχεδόν 5 δισ. η Μπριτάνια, 1,5 δισ. η Alphagraph και 13-14 δισ. η Micromedia. Το μικτό κέρδος υπολογίζεται σε επίπεδα 10-20%, αφού ποικίλλει ανάλογα με τη δραστηριότητα.