ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι όροι μεταφοράς 500 υπαλλήλων της Eurobank στην FPS

Οι όροι μεταφοράς 500 υπαλλήλων της Eurobank στην FPS

Πλήρη εργασιακά δικαιώματα και τις αποδοχές που είχαν στην τράπεζα διασφαλίζουν οι 500 υπάλληλοι που μεταφέρονται από τη Eurobank στην εταιρεία διαχείρισης FPS, θυγατρική της τράπεζας, που μεταβιβάζεται στον ιταλικό όμιλο doValue. Πρόκειται για υπαλλήλους που εργάζονταν στην FPS, αλλά ανήκαν στην τράπεζα και πλέον καλούνται να αποφασίσουν εάν θα παραμείνουν ως υπάλληλοι της FPS μετά την εξαγορά της από τη doValue.

Πρόσθετο κίνητρο για τους υπαλλήλους αποτελεί η καταβολή 10 μεικτών μισθών, με τη μορφή αποζημίωσης, που σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά είναι αφορολόγητα. Το ελάχιστο bonus που μπορεί να λάβει κάθε υπάλληλος ορίστηκε στις 25.000 ευρώ και θα δοθεί προκαταβολικά. Η οριστικοποίηση της μεταφοράς των 500 υπαλλήλων στην FPS θα πρέπει να γίνει έως και τις 15 Φεβρουαρίου και όσοι δεν συναινέσουν έχουν την επιλογή της συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της τράπεζας, που προβλέπει εφάπαξ αποζημίωση έως 160.000 ευρώ. Οι βασικοί προτεινόμενοι όροι της συμφωνίας, με βάση την ανακοίνωση του Σωματείου (Union Eurobank) είναι οι εξής:

1. Η πρόσληψη κάθε εργαζοµένου στην FPS θα γίνει µε σύµβαση αορίστου χρόνου.

2. Η FPS θα αναγνωρίσει το σύνολο της ήδη αναγνωρισµένης προϋπηρεσίας κάθε εργαζοµένου στον όµιλο Eurobank.

3. Κάθε εργαζόµενος θα προσληφθεί µε τον µισθό που είχε κατά την ηµεροµηνία λύσης της σχέσης εργασίας του µε την τράπεζα, ο οποίος θα ενσωματώνει τυχόν επίδοµα γέννησης τέκνων, παραγωγικότητας, την αύξηση (σε όσους επηρεάζονται) που προβλέπεται από την κλαδική σύμβαση εργασίας.

4. Οποιος εργαζόµενος λαµβάνει οικειοθελείς παροχές της τράπεζας που έχουν χορηγηθεί για κάλυψη επαγγελµατικών αναγκών, όπως εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα βενζίνης/κίνησης, εταιρικό κινητό τηλέφωνο θα τις διατηρήσει ως οικειοθελείς παροχές.

5. Οι υπό µεταφορά εργαζόµενοι θα έχουν στη FPS τα ίδια οµαδικά προγράµµατα ζωής και υγείας που έχουν στην τράπεζα.

6. Οι εργαζόµενοι θα διατηρήσουν την τιµολογιακή πολιτική, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το προσωπικό του οµίλου Eurobank, τόσο για τις υφιστάµενες όσο και για τις νέες χορηγήσεις δανείων και καρτών.

7. Η FPS συµφωνεί ότι θα διατηρήσει µετά τη µεταβίβαση τουλάχιστον τα ίδια επίπεδα συνολικών ανταµοιβών που προβλέπονται από τα υφιστάµενα προγράµµατα κινήτρων που ισχύουν για τους εργαζοµένους, στο πλαίσιο των πολιτικών αποδοχών της doValue.

8. Η FPS έπειτα από αίτηµα του Σωµατείου θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη όσων εργαζοµένων προέρχονται από την τράπεζα, να διατηρήσουν την επικουρική τους ασφάλιση στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εφόσον το επιθυµούν.