Στα χέρια της Qualco πέρασε το 74,9% της Trusset

Στα χέρια της Qualco πέρασε το 74,9% της Trusset

1' 42" χρόνος ανάγνωσης

Σε συμφωνία με την κυπριακή AstrοBank για την εξαγορά του 74,9% της νεοσύστατης Trusset Asset Management Limited κατέληξε η Qualco. Οπως ανακοίνωσαν τα δύο μέρη, η Qualco θα διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) και περιουσιακών στοιχείων της AstroBank. Η AstroBank θα ελέγχει το 25,1% της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της αγοράς των εργασιών της AstroBank, η εταιρεία θα προσλάβει 37 μέλη του προσωπικού της τράπεζας οι οποίοι μέχρι σήμερα διαχειρίζονταν το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, βάσει της νομοθεσίας αναφορικά με τη διατήρηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων κατά τη μεταβίβαση επιχειρήσεων (TUPE).

Επιπροσθέτως, η εταιρεία θα προχωρήσει στην αγορά από την AstroBank όλων των σχετικών αδειών τεχνολογίας πληροφοριών, διαδικασιών, προϊόντων τεχνογνωσίας της AstroBank αναφορικά με τη διαχείριση των ΜΕΧ και ΑΠΣ. Τα χαρτοφυλάκια αυτά θα παραμείνουν στον ισολογισμό της τράπεζας. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της AstroBank για τη μείωση των ΜΕΧ και αναμένεται να βελτιώσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας κατά 1%.

Από την ίδρυσή της πριν από 20 χρόνια, η Qualco Group, με κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Κύπρο και τη Βραζιλία, εξυπηρετεί περισσότερους από 70 πελάτες σε 15 χώρες. Εχει εδραιωθεί ως κορυφαίος διαχειριστής μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στην Ελλάδα και τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της υπερβαίνουν τα 10 δισ. ευρώ. Επιπλέον, διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία δανείων ύψους 2,2 δισ. ευρώ και χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής αξίας 70 δισ. ευρώ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Qualco διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία κορυφαίων χρηματοοικονομικών οργανισμών, με τη συνολική αξία τους να ξεπερνά τα 10 δισ.

Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις η AstroBank Limited παρουσίασε στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2019 καταθέσεις 2,1 δισ. ευρώ, καθαρά δάνεια 1 δισ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 186 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων που ξεπερνά το 10%.

Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2019, η AstroBank Ltd και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοίνωσαν τη υπογραφή συμφωνίας αγοράς μετοχών και περιουσιακών στοιχείων, για την απόκτηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) από την AstroBank, η οποία και αναμένεται να ολοκληρωθεί το β΄ τρίμηνο του 2020.