Στο επίκεντρο το πακέτο κινήτρων για να ενταχθούν στην FPS

Στο επίκεντρο το πακέτο κινήτρων για να ενταχθούν στην FPS

2' 50" χρόνος ανάγνωσης

Στις προοπτικές της FPS ενόψει της μεταβίβασής της στον ιταλικό όμιλο doValue επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον στη συνάντηση που είχε η διοίκηση της Eurobank με τους εργαζομένους της τράπεζας και οι οποίοι καλούνται να συμφωνήσουν στην οριστική μεταφορά τους στην εταιρεία. Πρόκειται για 500 άτομα που εργάζονταν στην εταιρεία διαχείρισης, αλλά ανήκουν οργανικά στη Eurobank και οι οποίοι θα πρέπει έως και τις 15 Φεβρουαρίου να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να μεταπηδήσουν οριστικά στην FPS, αποδεχόμενοι το πακέτο αμοιβών και κινήτρων που έχει προτείνει η διοίκηση της τράπεζας και το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παροχή αποζημίωσης ίσης με 10 μηνιαίους μεικτούς μισθούς. 

Στη συνάντηση που διήρκεσε 2,5 περίπου ώρες, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας και o εκτελεστικός πρόεδρος της FPS κ. Θεόδωρος Καλαντώνης έδωσαν σαφείς διαβεβαιώσεις για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας διαχείρισης, στην οποία άλλωστε η Eurobank διατηρεί ποσοστό 20%. Η συμφωνία μεταξύ Eurobank – doValue έχει δεκαετή διάρκεια και προβλέπει την ανάθεση της διαχείρισης δανείων 26,6 δισ. ευρώ, αλλά και όλων των δανείων που στο μέλλον θα μπαίνουν σε φάση καθυστέρησης ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα π.χ. ενός μήνα. Το στοιχείο αυτό, εκτός ό,τι καθιστά τη Eurobank ως απόλυτα υγιή τράπεζα σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη τοποθέτηση της FPS στην αγορά, διασφαλίζοντας και τις θέσεις εργασίες, που συνολικά –μαζί με τους εργαζομένους που ήδη ανήκουν οργανικά στην FPS– φθάνουν τις 1.000.

H ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο κτίριο διοικητικών υπηρεσιών της Eurobank στη Νέα Ιωνία και σε αυτή συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης και όσοι απασχολούνται στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων στις μονάδες της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων. Η συμφωνία της διοίκησης με το αντιπροσωπευτικό σωματείο της τράπεζας «Union Eurobank» αξιολογείται ως επωφελής για το προσωπικό των 500 ατόμων, καθώς εξασφαλίζει μεταξύ άλλων ως αποζημίωση 10 μεικτούς μισθούς – με ελάχιστο ποσό τις 25.000 ευρώ. Το ποσό θα φορολογηθεί στην κλίμακα των αποζημιώσεων, γεγονός που σημαίνει ότι το καθαρό ποσό που προκύπτει είναι κατά μέσον όρο 45% μεγαλύτερο από το καθαρό ποσό που θα προέκυπτε εάν εφαρμοζόταν η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, εάν δινόταν ως έκτακτη αμοιβή. Η θέσπιση κατώτατου ορίου έχει ως αποτέλεσμα το 90% των εργαζομένων να λαμβάνει παραπάνω από τους 10 μισθούς. Κατά μέσον όρο προκύπτουν 15 μισθοί. Ο μεικτός μισθός που υπολογίζεται για την αποζημίωση ενσωματώνει τυχόν επίδομα τέκνων, παραγωγικότητας ή/και τις μελλοντικές αυξήσεις των βασικών μισθών των κλιμακίων λόγω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η πρόσληψη των εργαζομένων στην FPS θα γίνει με σύμβαση αορίστου χρόνου και αναγνώριση της συνολικής  προϋπηρεσίας τους, ενώ η μεταφορά θα γίνει με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και τις αποδοχές που είχαν στην τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων, καθώς και των πρόσθετων παροχών.

Οσοι δεν συναινέσουν, έχουν την επιλογή της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της τράπεζας, που προβλέπει εφάπαξ αποζημίωση έως 160.000 ευρώ. Για τις περιπτώσεις αυτές θα ισχύσει ρήτρα μη ανταγωνισμού για ένα έτος από την αποχώρηση, η οποία θα απαγορεύει την απασχόληση σε άλλη εταιρεία διαχείρισης ή στη FPS.

Σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι μπορούν με τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης είτε να λάβουν το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευθεί στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της τράπεζας ή να επιλέξουν τη μεταφορά του στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό της τράπεζας στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της FPS, που είναι όμοιο με αυτό της τράπεζας.

Η FPS θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη όσων εργαζομένων προέρχονται από την τράπεζα, να διατηρήσουν την επικουρική τους ασφάλιση στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ εφόσον το επιθυμούν.