ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ασφαλιστική διελκυστίνδα με φόντο την εθελουσία έξοδο της νέας Εθνικής

Σε ομαδικό διάβημα για τη συγκράτηση της δαπάνης που θα επιφέρει στο επικουρικό ταμείο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την ALPHA BANK και την Εθνική Τράπεζα, προχώρησαν οι εκπρόσωποι 8 Συλλόγων υπαλλήλων σε τράπεζες των οποίων το προσωπικό συναντάται στον κλάδο της επικούρησης.

Η συγκεκριμένη δράση, καθώς και η αντίδραση που την ακολούθησε αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, και τις νέες αντιθέσεις που προκάλεσε τόσο μεταξύ των τραπεζών όσο και μεταξύ των τραπεζοϋπαλλήλων η συγχώνευση ETE-ALPHA BANK, με προεκτάσεις οι οποίες μελλοντικά θα αποτυπωθούν και στους συνδικαλιστικούς συσχετισμούς στην ΟΤΟΕ.

Οι εκπρόσωποι των 8 Συλλόγων (πρώην Εργασίας, Κρήτης, Αθηνών, Κεντρικής Ελλάδος, Μακεδονίας- Θράκης, ETEBA, Εθνοκάρτας και Αττικής) με διάβημά τους προς τον πρόεδρο και το Δ.Σ. του ταμείου ζήτησαν να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού του ταμείου.

Η αλλαγή του καταστατικού θα περιορίσει το ισχύον ευνοϊκό καθεστώς αποχώρησης των υπαλλήλων. Γεγονός που εξηγεί τόσο την απουσία του Συλλόγου της πρώην Ιονικής από το κοινό διάβημα, όσο και την προσπάθεια που καταβάλλεται ν’ ανακοπεί, πριν ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία των καταστατικών αλλαγών.

Σε τι συνίσταται όμως το ευνοϊκό καθεστώς που παρέχει στις εθελουσίες εξόδους το καταστατικό και τι είδους προβλήματα ελλοχεύουν για τα αποθεματικά του ταμείου;

Το ταμείο αποτελεί στην πράξη ένα κανάλι χρηματοδότησης των τραπεζών που σκοπεύουν σε προγράμματα εθελουσίας, αφού παρέχει τη δυνατότητα στους τραπεζοϋπαλλήλους που εντάσσονται στα προγράμματα να εξαγοράσουν μετά τα 20 χρόνια προϋπηρεσίας, το υπόλοιπο μέχρι και την 35ετία, καταβάλλοντας μόνο το ασφάλιστρο του εργαζόμενου, χωρίς την εργοδοτική εισφορά. Δηλαδή επί της ουσίας πριμοδοτούν για περίοδο μέχρι και 15 χρόνια την εργοδοτική εισφορά για τους αποχωρούντες.

Με δεδομένη την καταγραφή αναλογιστικού ελλείμματος που κυμαίνεται -ανάλογα με τα χρηματοδοτικά σενάρια- από 50 έως 90 δισ. δρχ., το πρόβλημα που θα ανακύψει από μία πολυπληθή έξοδο εργαζομένων της πρώην Ιονικής -στο πλαίσιο του νέου Ομίλου- θα είναι σημαντικό. Και τούτο, διότι οι υπάλληλοι της πρώην Ιονικής που εντάσσονται στην ALPHA ανέρχονται σε 3.500 σε σύνολο 12.000 εν ενεργεία υπαλλήλων. Δηλαδή αποτελούν πάνω από το 25% του συνολικού δυναμικού ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤΑΤ.

Μάλιστα για τα μέχρι την 31/3/91 μέλη του Ταμείου οι διατάξεις είναι σκανδαλωδώς ευνοϊκότερες του ισχύοντος καθεστώτος στους άλλους κλάδους.

Γι’ αυτήν την κατηγορία δίδεται η δυνατότητα εξαγοράς εισφορών με ποσοστό μόλις 3%. Σύμφωνα δε με την αναλογιστική μελέτη του ΤΑΠΙΛΤΑΤ το ποσό εξαγοράς των χρόνων ασφάλισης για την 35ετία, ύστερα από 20 χρόνια προϋπηρεσίας δεν υπερέβαινε πέρυσι τις 700.000 δρχ.