ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρώτο βήμα για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ

gkat_25_1701_page_1_image_0001

To κεφάλαιο «μερική ιδιωτικοποίηση του διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)» άνοιξε η ΔΕΗ, αναθέτοντας στις τράπεζες Goldman Sachs – Eurobank την απαιτούμενη μελέτη για να προχωρήσει η διαδικασία. Στόχος της διοίκησης της ΔΕΗ είναι μέσα στο δεύτερο εξάμηνο να βγει στον αέρα ο διαγωνισμός και μέχρι το τέλος του έτους να έχει αναδειχθεί ο πλειοδότης, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή στις αρχές του 2021. Οπως έχει προαναγγείλει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, η ΔΕΗ θα παραχωρήσει μέσω διεθνούς διαγωνισμού το 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ. Το μάνατζμεντ θα παραμείνει στη ΔΕΗ, ενώ στον ιδιώτη θα παραχωρηθούν ενισχυμένα δικαιώματα μειοψηφίας.

Του διαγωνισμού θα έχει προηγηθεί η μεταφορά στον ΔΕΔΔΗΕ των παγίων που διαχειρίζεται σήμερα η εταιρεία, η κυριότητα των οποίων ανήκει στη ΔΕΗ. Η όλη διαδικασία μεταφοράς παγίων είναι πολύπλοκη, αφού συνδέεται και με τα δάνεια που έχει συνάψει η ΔΕΗ με τις τράπεζες, ζητήματα που θα μελετήσουν οι σύμβουλοι (Goldman Sachs – Eurobank). Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα αποφασιστεί και το ακριβές ποσοστό διάθεσης σε τρίτο. Αυτό που μέχρι στιγμής έχει ξεκαθαρίσει είναι ότι το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 49% και το μάνατζμεντ θα παραμείνει στη ΔΕΗ. Η διατήρηση από τη ΔΕΗ ποσοστού 51% είναι ο μόνος τρόπος να ενσωματώσει η εταιρεία στα ΕΒIDTA της τη λειτουργική κερδοφορία του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία υπολογίζεται περί τα 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Δεδομένου ότι ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί αυτή τη στιγμή το μοναδικό κερδοφόρο χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ, κυβέρνηση και διοίκηση γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ότι παραχώρηση ποσοστού 51% θα είχε το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για τη ΔΕΗ.

Η διατήρηση από τη ΔΕΗ πλειοψηφικού πακέτου και του μάνατζμεντ θέτει εκτός διαγωνισμού εταιρείες διαχειριστές δικτύων, παρά το ενδιαφέρον που έχει εκφραστεί ανεπίσημα προς τη ΔΕΗ και την κυβέρνηση από εταιρείες όπως η γερμανική ΕΟΝ, η γαλλική ΕNEDIS (θυγατρική εταιρεία διανομής της ΕDF) και η ιταλική ΕΝΕL. Ο διαγωνισμός θα αποτελέσει αντικείμενο διεκδίκησης επενδυτικών ταμείων που τοποθετούνται σε υποδομές (Ιnfrastructure funds). Τα δίκτυα προσφέρουν ρυθμιζόμενα και σταθερά έσοδα με αποδόσεις της τάξεως του 7%-8%, ενώ για τα νέα έργα ψηφιοποίησης που απαιτούνται, οι αποδόσεις μπορεί να είναι μεγαλύτερες. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώ (έξυπνοι μετρητές) που είναι δύσκολο να υλοποιήσει χωρίς την ενίσχυση των κεφαλαίων του. Η ΔΕΗ από την άλλη θα εισπράξει έσοδα τα οποία θα μπορεί να διαθέσει για τη μείωση του δανεισμού της και τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος στις AΠΕ.

Δίκτυο 239.236 χλμ.

Η αναπόσβεστη αξία του ΔΕΔΔΗΕ εκτιμάται περίπου σε 3 δισ. ευρώ, ενώ το δίκτυο διανομής του απλώνεται σε 239.236 χλμ., καλύπτοντας όλες τις περιοχές της χώρας και τα νησιά. Η υποδομή αυτή αν και γερασμένη λόγω ελλιπούς συντήρησης τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύεται σήμερα σε πραγματικό θησαυρό, καθώς ο ρόλος των δικτύων διανομής αναβαθμίζεται ενόψει του μετασχηματισμού της ενεργειακής αγοράς.