ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες τοποθετήσεις και κέρδη για την αγορά Α/Κ

Νέες τοποθετήσεις και κέρδη για την αγορά Α/ΚΑΗ είσοδος νέων κεφαλαίων ύψους 217,12 εκ. ευρώ, καθώς και η θετική πορεία του ΧΑΑ και των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της εβδομάδας 15/11 – 22/11. Το συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ διαμορφώθηκε στα 24,37 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 1,42 ποσοστιαίων μονάδων (341,69 εκ. ευρώ).

Τα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού σημείωσαν μέση εβδομαδιαία απόδοση 2,62%, ξεπερνώντας τη μεταβολή του Γενικού Δείκτη, ο οποίος κατέγραψε κέρδη 1,48%. Αύξηση του αριθμού μεριδίων η οποία αντιστοιχεί σε καθαρές εισροές 8,71 εκ. ευρώ, σημειώθηκε και αυτή την εβδομάδα στην κατηγορία. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 135,03 εκ. ευρώ, στα 5,33 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς προσέγγισε το 22%.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και για τα Α/Κ Μετοχικά Εξωτερικού και Διεθνή με ροές νέων κεφαλαίων της τάξης των 1,09 εκ. ευρώ και 608 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Το ενεργητικό των Διεθνών Α/Κ διαμορφώθηκε στα 104 εκ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 1,41%. Αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατέγραψαν και τα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού κατά 0,5% στα 285,3 εκ. ευρώ.

Θετική ήταν η εβδομάδα που πέρασε και για τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας ανήλθε στα 9,37 δισ. ευρώ, έπειτα από εισροές της τάξης των 177,45 εκ. ευρώ.

Αντίθετα, η κατηγορία των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού περιόρισε τα υπό διαχείριση κεφάλαιά της κατά 25,3 εκ. ευρώ στα 4,88 δισ. ευρώ, λόγω των εκροών ύψους 13,74 εκ. ευρώ, αλλά και της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης (-0,31%).

Τέλος, το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ Εσωτερικού διαμορφώθηκε στα 3,53 δισ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 1,4%, έπειτα από εισροές 42,05 εκ. ευρώ.