ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατεψυγμένη ζύμη: Πτώση τιμών και κερδών στον κλάδο, το 2011

Κάμψη των πωλήσεων και των κερδών, λόγω εξασθένησης της ζήτησης και
των τιμών, κατέγραψαν το 2011, ως σύνολο, σύμφωνα με τα εταιρικά
τους αποτελέσματα, οι μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες προϊόντων
κατεψυγμένης ζύμης, οι οποίες παράγουν, κατά κύριο λόγο, πίτες,
κρουασάν και σφολιάτες.

Ο τομέας πιέζεται εντονότερα κατά το τρέχον έτος από συμπίεση των
τιμών των προϊόντων του, λόγω της έντασης του ανταγωνισμού, ενώ η
εγχώρια ζήτηση φαίνεται να κινείται πτωτικά στις βασικότερες
κατηγορίες προϊόντων, αν και παραμένει σταθερή σε ορισμένες επί
μέρους κατηγορίες.

Οι συνολικές πωλήσεις των δέκα μεγαλύτερων επιχειρήσεων του τομέα
που δημοσίευσαν οικονομικά στοιχεία και έχουν αποκλειστικό ή βασικό
αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης, ανήλθαν το
2011 σε 291,63 εκατ. ευρώ.

Σε συγκρίσιμη βάση, καθώς ορισμένες επιχειρήσεις διαφοροποίησαν την
εταιρική δομή τους, οι πωλήσεις του έτους 2011 είναι οριακά
μειωμένες, σε σχέση με τις πωλήσεις του έτους 2010.

Συγχρόνως, οι επιχειρήσεις αυτές, απασχολώντας συνολικά κεφάλαια
574,29 εκατ. ευρώ κατέγραψαν:

– Συνολικά μεικτά κέρδη ύψους 90,78 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 31,1%
των πωλήσεων (33,3% το 2010).

– Συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους
28,50 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,8% των πωλήσεων (13,3% το
2010).

– Συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 14,49 εκατ. ευρώ,
ίσα προς το 5,0% των πωλήσεων (8,0% το 2010).

– Συνολικά κέρδη προ φόρων ύψους -47,97 εκατ. ευρώ, ίσα προς το
-16,4% των πωλήσεων, κυρίως λόγω υψηλών μη λειτουργικών ζημιών
μεμονωμένης εταιρείας (εξαιρουμένης αυτής τα κέρδη προ φόρων ήταν
9,18 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,3% των πωλήσεων, έναντι 13,81 εκατ.
ευρώ και 9,7% των πωλήσεων το 2010).

– Συνολικά καθαρά κέρδη ύψους -51,80 εκατ. ευρώ, ίσα προς το -17,8%
των πωλήσεων, για τον λόγο που προαναφέρθηκε (εξαιρουμένης της
εταιρείας αυτής τα καθαρά κέρδη ήταν 4,45 εκατ. ευρώ, ίσα προς το
3,1% των πωλήσεων, έναντι 9,07 εκατ. ευρώ και 6,4% των πωλήσεων το
2010).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω
επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες οφείλουν μέρος του κύκλου
εργασιών τους και σε άλλες μεταποιητικές και εμπορικές
δραστηριότητες.

Αναλυτικότερα:

– Η
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Μ. ΑΒΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ, με πωλήσεις ύψους 50,71
εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (46,95 εκατ. ευρώ)
κατά 8,0%, κατέγραψε EBITDA 6,90 εκατ. ευρώ (7,71 εκατ. ευρώ το
2010), κέρδος προ φόρων 5,65 εκατ. ευρώ (6,44 εκατ. ευρώ) και
καθαρό κέρδος 2,80 εκατ. ευρώ (5,22 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 45,82 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια
κεφάλαια είναι τα 24,12 εκατ. ευρώ.

– Η
ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 5,90 εκατ. ευρώ,
αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (5,82 εκατ. ευρώ) κατά 1,4%,
κατέγραψε EBITDA 0,46 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος
-0,02 εκατ. ευρώ (-0,25 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 5,70 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
0,63 εκατ. ευρώ.

– Η
ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΑΕ, με πωλήσεις ύψους 11,86 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (12,41 εκατ. ευρώ) κατά 4,4%,
κατέγραψε EBITDA 1,04 εκατ. ευρώ (1,60 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,22 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,15
εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
9,26 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 3,95 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Α. – ALFA AEBE, με πωλήσεις ύψους 18,00 εκατ.
ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (18,25 εκατ. ευρώ) κατά
1,4%, κατέγραψε EBITDA 3,08 εκατ. ευρώ (3,67 εκατ. ευρώ το 2010),
κέρδος προ φόρων 1,54 εκατ. ευρώ (2,38 εκατ. ευρώ) και καθαρό
κέρδος 0,95 εκατ. ευρώ (1,65 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 20,83 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
14,95 εκατ. ευρώ.

– Η
MAΓΕΙΡΑ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 3,94 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (4,09 εκατ. ευρώ) κατά 3,7%,
κατέγραψε EBITDA 0,34 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,19 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,13
εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
1,18 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 0,37 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕΤ, με πωλήσεις ύψους 15,06 εκατ. ευρώ,
μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (16,64 εκατ. ευρώ) κατά 9,5%,
κατέγραψε EBITDA 1,87 εκατ. ευρώ (3,18 εκατ. ευρώ το 010), κέρδος
προ φόρων 1,48 εκατ. ευρώ (2,61 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,94
εκατ. ευρώ (1,97 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
9,14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 6,13 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΝΕΝΔΟΣ Σ. SELECT AE, με πωλήσεις ύψους 17,58 εκατ. ευρώ,
αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (17,28 εκατ. ευρώ) κατά 1,7%,
κατέγραψε EBITDA 3,12 εκατ. ευρώ (4,25 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 2,48 εκατ. ευρώ (3,85 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 1,92
εκατ. ευρώ (2,76 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
30,58 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 25,37 εκατ.
ευρώ.

– Η
ΒΑΚΕR MASTER ABEE, με πωλήσεις ύψους 9,04 εκατ. ευρώ,
αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (8,31 εκατ. ευρώ) κατά 8,8%,
κατέγραψε EBITDA -1,60 εκατ. ευρώ (-1,68 εκατ. ευρώ το 2010),
κέρδος προ φόρων -2,46 εκατ. ευρώ (-2,99 εκατ. ευρώ) και καθαρό
κέρδος -2,46 εκατ. ευρώ (-3,12 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 8,74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια
κεφάλαια είναι τα 0,08 εκατ. ευρώ.

– Η
CHIPITA ABEE, με πωλήσεις ύψους 146,59 εκατ. ευρώ (100,05
εκατ. ευρώ το τελευταίο πεντάμηνο του 2010, καθώς ιδρύθηκε με
απόσχιση από τη Vivartia τον Μάιο του 2010), κατέγραψε EBITDA 12,58
εκατ. ευρώ (11,64 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -57,14
εκατ. ευρώ (-241,54 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -56,25 εκατ. ευρώ
(-219,06 εκατ. ευρώ), λόγω επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με
απομειώσεις στοιχείων του ενεργητικού, με σύνολο απασχολουμένων
κεφαλαίων 435,25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα
153,28 εκατ. ευρώ.

– Η
ELVIART ΚΑΛΟΪΔΑΣ ΑΒΕΕ, με πωλήσεις ύψους 12,95 εκατ. ευρώ,
αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (12,45 εκατ. ευρώ) κατά 4,0%,
κατέγραψε EBITDA 0,71 εκατ. ευρώ (1,27 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος
προ φόρων 0,07 εκατ. ευρώ (0,76 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,04
εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων
7,78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 4,44 εκατ.
ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν αυτών των δέκα επιχειρήσεων η
εταιρεία HELLENIC QUALITY FOODS ΑΕ, η οποία οφείλει σεβαστό μέρος
των εσόδων της σε προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης που παράγει, αλλά σε
μεγάλο βαθμό και σε άλλες εργασίες της στην αγορά των τροφίμων, το
2011 παρουσίασε συνολικές πωλήσεις ύψους 101,59 εκατ. ευρώ (103,60
εκατ. ευρώ το 2010), EBITDA 8,79 εκατ. ευρώ (10,20 εκατ. ευρώ),
κέρδος προ φόρων -1,28 εκατ. ευρώ (-1,51 εκατ. ευρώ) και καθαρό
κέρδος -1,71 εκατ. ευρώ (-1,66 εκατ. ευρώ), με σύνολο
απασχολουμένων κεφαλαίων 185,65 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια
κεφάλαια είναι τα 76,73 εκατ. ευρώ. Επίσης, σημειώνεται ότι
ορισμένες άλλες επιχειρήσεις του τομέα δεν έχουν γνωστοποιήσει
οικονομικά στοιχεία του έτους 2011.

Η αποδοτικότητα του ενεργητικού των δέκα επιχειρήσεων σε κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε στο 5,0% το 2011, από
5,4% έναν χρόνο πριν.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυτών των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 18%
(-51,07 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των
απασχολουμένων κεφαλαίων κατά 5% (-27,71 εκατ. ευρώ). Η αναλογία
των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκε από το 52,8%
στο 59,4%, με αντίστοιχη πτώση των ιδίων από το 47,2% στο
40,6%.


www.kathimerini.gr