ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η σύγχρονη νομική τεχνογνωσία της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας

Η σύγχρονη νομική τεχνογνωσία της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας

Το σύγχρονο σύγγραμμα «Ναυτικό Δίκαιο» [Νομική Βιβλιοθήκη 2020], που πρόσφατα δημοσιεύθηκε, περιέχει την ισχυρή νομική τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της επιχειρηματικής ναυτιλιακής δράσης. Αποτελεί το συνδυασμένο καταστάλαγμα δεκαετιών διδασκαλίας, ερευνητικής και νομοπαρασκευαστικής δράσης των βασικών συγγραφέων, του αείμνηστου Καθηγητή Αντώνη Αντάπαση και της Καθηγήτριας Ναυτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών Λ.Ι.Αθανασίου ∙ εμπλουτίστηκε δε με τη συμβολή και την εμπειρία των Μ. Αντάπαση (LLΜ Δικηγόρου) και Μ. Κωνσταντινίδη (ΔΝ Δικηγόρου). 

Παρά τις βαθιές του ρίζες, ή ίσως χάρη σε αυτές, είναι ένα έργο προσανατολισμένο στο αύριο ∙ λαμβάνει υπόψη τις νέες μεγάλες προκλήσεις του ναυτικού δικαίου, που υπαγορεύουν την επαναξιολόγηση των βασικών θεσμών του: ιδίως το κυρίαρχο αίτημα της θαλάσσιας ασφάλειας (που οδήγησε στην ενδυνάμωση των εξουσιών του κράτους λιμένος), τις επιπτώσεις της τεχνολογικής εξέλιξης στη ναυτιλία και, τέλος, την ανάγκη εκσυγχρονισμού της ναυτικής μας νομοθεσίας, όπως έκαναν πρόσφατα τα κυριότερα ευρωπαϊκά ναυτικά κράτη.

Η σύγχρονη νομική τεχνογνωσία της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας-1

Το σύγγραμμα καλύπτει, σε πέντε μέρη, τους βασικότερους θεσμούς του ναυτικού δικαίου κατά τρόπο εύληπτο και περιεκτικό. Αποτυπώνει το ισχύον θετικό δίκαιο, όπως αυτό ερμηνεύεται από τη θεωρία και νομολογία, με δικαιοσυγκριτική επισκόπηση βασικών αλλοδαπών νομοθεσιών, με κριτικές παρατηρήσεις, με παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση της ύλης και συχνά με ειδικότερες αναλύσεις ως εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνα. Το πρώτο μέρος αφιερώνεται στα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα ως πράγματα: εξετάζει την τεχνική και νομοθετική έννοια αμφοτέρων, τα στοιχεία εξατομίκευσής τους και τους τρόπους κτήσης κυριότητας επ’αυτών. Το δεύτερο καλύπτει τις εμπράγματες εξασφαλίσεις (υποθήκες και ναυτικά προνόμια), αναδεικνύοντας την λεπτή ισορροπία των στόχων βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. Το τρίτο εστιάζει ιδίως στις βασικές συμβάσεις εκμετάλλευσης: αφενός τη σύμβαση ναύλωσης, αφετέρου τη σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων, υπό το καθεστώς των Κανόνων Χάγης Βίσμπυ, αλλά και προσώπων υπό το καθεστώς της ΔΣ Αθηνών. Το τέταρτο μελετά συνθετικά τους κινδύνους της θαλάσσιας αποστολής και τους θεσμούς αντιμετώπισής τους: το σύστημα του συνολικού περιορισμού της ευθύνης κατά τη ΔΣ LLMC, τα ειδικότερα διεθνή καθεστώτα ευθύνης και περιορισμού για ζημίες από ρύπανση και, τέλος, τη σύγκρουση πλοίων. Το τελευταίο μέρος αφιερώνεται αυτοτελώς στο ταχέως αναπτυσσόμενο ενωσιακό ναυτικό δίκαιο και τους άξονες της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής.

Την καθέλκυση του νέου αυτού «επιστημονικού σκαριού» με το φορτίο γνώσης που μεταφέρει, «βάπτισαν» με τις εισηγήσεις τους ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Π. Πικραμμένος, με αναφορές στη διεθνή οικονομική και πολιτική διάσταση της θαλάσσιας μεταφοράς, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Ι. Τσαλαγανίδης, με έμφαση στις δυσχέρειες που ανακύπτουν κατά την επίλυση των ναυτικών διαφορών, και τέλος ο Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών Γ. Μιχαλόπουλος, ο οποίος προέβη σε συνθετική παρουσίαση της ύλης του βιβλίου, αναδεικνύοντας τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του: συνέχεια, διεθνικότητα, λειτουργικότητα. Τη ζεστή αυτή εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής στις 22 Ιανουαρίου, με αξιόλογη από κάθε άποψη συμμετοχή, συντόνισε η Κοσμήτωρ της ΝΣΑ Καθηγήτρια Κ. Χριστακάκου-Φωτιάδη.

Το έργο διατίθεται από τον εκδοτικό οίκο ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τ. 210 3678800, Ε: [email protected], www.nb.org.