ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τονωτική ένεση 31,8 εκατ. σε SingularLogic από MIG

gkat_26_2501_page_1_image_0002

Στη στήριξη της θυγατρικής της εταιρείας πληροφορικής SingularLogic προχώρησε η Μarfin Investment Group (MIG). Η τελευταία πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία, ύψους 31,8 εκατ. ευρώ, με την οποία η MIG αποκτά τον καθολικό έλεγχο της εταιρείας και ταυτόχρονα μειώνει τον δανεισμό της.

Παράλληλα, μέσω της ίδιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, διοχετεύεται κεφάλαιο κίνησης ύψους περίπου 5-6 εκατ. ευρώ, παρέχοντας έτσι βαθιά ανάσα ρευστότητας στη διοίκηση της θυγατρικής της εταιρείας. Σημειώνεται ότι αρχικά η σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην SingularLogic ήταν 44,4 εκατ. ευρώ, αλλά τελικά προκρίθηκε μια μικρότερου ύψους αύξηση, ύψους 31,8 εκατ. ευρώ.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση η διοίκηση της MIG δίνει μία ανάσα στη θυγατρική της εταιρεία. Παράλληλα, καθώς ρίχνει νέα κεφάλαια αυξάνει το τίμημα μιας πιθανής εξαγοράς της στο μέλλον. Επίσης, καθιστά την εταιρεία «δέσμια» στη δική της πορεία.

Αναφορικά με το τελευταίο, λόγω των μειοψηφικών συμμετοχών, αλλά και του μικρού μεγέθους της, η SingularLogic αποτελούσε τα τελευταία χρόνια ξεχωριστό στόχο από εκείνο των επενδυτών που ενδιαφέρθηκαν για τη MIG. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι επενδυτές (Farallon, Emma Delta κ.λπ.) στόχευσαν κυρίως στη Vivartia ή ακόμη και στην Attica Enterprises, αφήνοντας κατά μέρος τη SingularLogic. Στο παρελθόν υπήρξαν και ενδιαφερόμενοι για τη SingularLogic, αλλά εντελώς διαφορετικοί από εκείνους που ενδιαφέρθηκαν για τη MIG. Με την κεφαλαιοποίηση των χρεών της SingularLogic, πρακτικά, οι οφειλές της μεταφέρονται στη μητρική MIG. Eτσι, η πορεία της θυγατρικής εταιρείας πληροφορικής προσδένεται ακόμη περισσότερο με την πορεία της μητρικής MIG.

Η δεύτερη ουσιαστική μεταβολή που επήλθε με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στη SingularLogic έχει να κάνει με την απόκτηση πλήρους ελέγχου από τη MIG. Η καταβολή των μετρητών οδήγησε σε απομείωση της συμμετοχής της Global Equity Investments S.A., που ελέγχεται από τον επιχειρηματία Νικόλαο Φράγκο. Η εταιρεία αυτή πριν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ήλεγχε το 14,3% των μετοχών της εταιρείας πληροφορικής, με το υπόλοιπο 86,7% να ελέγχεται άμεσα και έμμεσα από τη MIG. Mετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στη SingularLogic, η άμεση και έμμεση συμμετοχή της MIG εκτιμάται σε 99,6% και μόλις 0,4% να ελέγχεται από την Global Equity Investments.

Η τρίτη σημαντική μεταβολή αφορά την αποπληρωμή μέρους του τραπεζικού δανεισμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MIG, ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας πληροφορικής μειώθηκε κατά 26 εκατ. ευρώ και από 54,8 εκατ. ευρώ που ήταν πριν, σήμερα ανέρχεται σε 28,8 εκατ. ευρώ. Η κίνηση αυτή δίνει περαιτέρω ανάσα στη διοίκηση της SingularLogic, η οποία ζούσε υπό τη συνεχή παροχή συναίνεσης (waiver) των τραπεζών για εξαίρεση της επιχείρησης από τους όρους δανεισμού της, δεδομένου ότι τα δάνειά της είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

Η MIG εκτιμάται ότι θα δώσει αναλυτική εικόνα σχετικά με την κεφαλαιακή ένεση με τις οικονομικές της καταστάσεις. Η ΜIG, επίσης, σημείωσε ότι η απόφασή της να στηρίξει τη θυγατρική της εταιρεία πληροφορικής, «θα βελτιώσει τη χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή θέση της και θα της επιτρέψει να επικεντρωθεί απερίσπαστη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου».