ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη Lamda ο πλήρης έλεγχος της μαρίνας του Φλοίσβου

Στη Lamda ο πλήρης έλεγχος της μαρίνας του Φλοίσβου

Το 100% της μαρίνας του Φλοίσβου κατέχει πλέον η Lamda Development που μέχρι τώρα έλεγχε από κοινού με την τουρκική Dogus. Η συναλλαγή έγινε στις 23 Ιανουαρίου μεταξύ της Lamda και της D-Marinas, συμφερόντων του τουρκικού ομίλου Dogus. Ολοκληρώθηκε δηλαδή λίγες μέρες μετά την ευρύτερη αποεπένδυση της Dogus από τις μαρίνες τις οποίες και πούλησε στο επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners, γνωστό στην Ελλάδα κυρίως από τις εξαγορές των νοσοκομείων Υγεία και Metropolitan.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η Lamda είχε δικαίωμα πρώτης άρνησης με βάση την προ ετών σύμβαση κοινοπραξίας με την Dogus και έτσι απέκτησε τη συμμετοχή 50% στο τίμημα των 12,4 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όπως γνωστοποίησε η Lamda Development στο επενδυτικό κοινό, «την 23.1.2020 συμφώνησε να αποκτήσει από την εταιρεία το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρείας Lamda Dogus Investments S.A., η οποία, σήμερα, κατέχει ποσοστό 83,39% των μετοχών της Lamda Flisvos Holding, μετόχου κατά 77,23% της εταιρείας Lamda Flisvos Marina, που διαχειρίζεται τη μαρίνα Φλοίσβου.

Το αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω μετοχών ανέρχεται σε 12.393.000 ευρώ. Η μεταβίβαση των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, δεδομένου ότι δεν εκκρεμούν κανονιστικές ή άλλες διοικητικές εγκρίσεις.

Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η Lamda Development καθίσταται ο μοναδικός μέτοχος της Lamda Dogus Investments, ελέγχοντας έτσι πλήρως την εταιρεία Lamda Flisvos Marina Α.Ε.».

Ο όμιλος Dogus, γνωστός στην Ελλάδα τόσο από τη συμμετοχή του (33%) στον Αστέρα Βουλιαγμένης όσο και από τη μέχρι πρότινος συμμετοχή του στην ιδιοκτησία του ξενοδοχείου Hilton, είχε μέχρι τώρα, εκτός από το 50% της μαρίνας του Φλοίσβου, και συμμετοχές στις μαρίνες της Ζέας, των Γουβιών, της Κέρκυρας και της Λευκάδας, οι οποίες πλέον μεταβιβάζονται στο CVC Capital.