ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μικρή άνοδο πωλήσεων για την Καλπίνης – Σίμος

Μείωση της κερδοφορίας της κατά 41,65% εμφάνισε η Καλπίνης – Σίμος το εννεάμηνο του 2001 έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα τα καθαρά προ φόρων κέρδη της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 761,294 εκατ. δραχμές έναντι 1,304 δισ. δραχμές το εννεάμηνο του 2000, ενώ αντίθετα ο κύκλος εργασιών της μητρικής ήταν βελτιωμένος σε ποσοστό 5,66% και ανήλθε το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2001 στο ύψος των 14,932 δισ. δραχμών από 14,132 δισ. δραχμές που ήταν οι πωλήσεις της μητρικής το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη της μείωσης της κερδοφορίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκληρωτική σχεδόν εξαφάνιση των ευνοϊκών συγκυριών της περσινής χρονιάς. Ενώ δηλαδή πέρυσι, η εταιρεία κινήθηκε με σημαντικό όγκο αποθεμάτων χαμηλών τιμών και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους καθώς οι διεθνείς τιμές των μετάλλων είχαν σταθερά ανοδική πορεία, δεν συμβαίνει το ίδιο για την τρέχουσα οικονομική χρήση. Οι τιμές ακολουθούν πτωτική πορεία με αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου κέρδους, το οποίο συμπιέζεται ακόμα περισσότερο από τη σταθερά υψηλή τιμή του δολαρίου. Παρ’ όλα αυτά η διοίκηση της Καλπίνης – Σίμος εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για την τελική εικόνα των αποτελεσμάτων στο σύνολο του έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ευοίωνο μέλλον της εταιρείας στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό και στη νέα μονάδα χαλύβδινων προφίλ επικάλυψης κτιρίων που λειτουργεί στον Ασπρόπυργο.

Ετσι, η EAB ανέλαβε με κομμάτια των δύο προαναφερόμενων εταιρειών να δημιουργήσει ένα σύστημα αυτοπροστασίας για πενήντα F-16, με κόστος που υπολογίζεται στα 330 – 350 εκατ. δολάρια. H πρόταση κρίθηκε «παρακινδυνευμένη» καθώς το προτεινόμενο σύστημα θα προέλθει από συρραφή. Τα πράγματα δυσκολεύουν περισσότερο και από την αντίθεση των ΗΠΑ να δώσουν άδεια στην ισραηλινή Elisra, να αναπτύξει σύστημα αυτοπροστασίας, που ενσωματώνει αμερικανική τεχνολογία.