ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομηρος των κακοπληρωτών παραμένει η ΔΕΗ

omiros-ton-kakopliroton-paramenei-i-dei-2361016

Κακά νέα για τη ΔΕΗ επιφυλάσσει η γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Καθολικής Υπηρεσίας. Στην εν λόγω υπηρεσία, που είναι θεσμοθετημένη με νόμο, βρίσκουν καταφύγιο καταναλωτές που τους έχει καταγγελθεί η σύμβαση ηλεκτροδότησης λόγω οφειλών μέχρι να βρουν νέο προμηθευτή και με τον ίδιο νόμο επίσης είχε ανατεθεί στη ΔΕΗ.

Στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας είναι ενταγμένοι αυτή τη στιγμή περί τους 135.000 καταναλωτές, αριθμός που προέκυψε κυρίως λόγω της κατάχρησης από στρατηγικούς κακοπληρωτές, αφού το υφιστάμενο πλαίσιο δεν προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό όριο παραμονής. Η απαλλαγή από το βάρος της Καθολικής Υπηρεσίας ήταν ένα από τα αιτήματα που έθεσε η ΔΕΗ προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας, με αφορμή το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εξυγίανσή της που ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Πράγματι, ο νόμος προβλέπει ρύθμιση που υιοθετεί τις ευρωπαϊκές πρακτικές για τη λειτουργία της Καθολικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεσή της μεταξύ των παρόχων που λειτουργούν στην αγορά. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος ο νόμος προβλέπει την ανάθεση της υπηρεσίας ανά διετία εκ περιτροπής στους πέντε μεγαλύτερους παρόχους. Η ΡΑΕ, η οποία για όσο διάστημα η Καθολική Υπηρεσία επιβάρυνε μόνο τη ΔΕΗ απείχε από κάθε πρωτοβουλία, μπροστά στον κίνδυνο να αποτελέσει μια «μαύρη τρύπα» για την αγορά και προκειμένου να περιορίσει φαινόμενα κατάχρησης από στρατηγικούς κακοπληρωτές, με απόφαση- γνωμάτευση προς το υπουργείο Ενέργειας προτείνει αφενός ανώτατο χρονικό όριο παραμονής των πελατών στον πάροχο της Καθολικής Υπηρεσίας και αφετέρου τροποποίηση της ρύθμισης για την ανάληψή της σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος.

Σε σχέση με το πρώτο προτείνει ανώτατο όριο παραμονής τριών μηνών, μετά την πάροδο του οποίου ο καταναλωτής υποχρεούται να βρει άλλον προμηθευτή, αφού βεβαίως εξοφλήσει ή έστω διακανονίσει τα χρέη του. Σε σχέση με το δεύτερο, η ΡΑΕ γνωμοδοτεί την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας να την αναλαμβάνουν από κοινού οι πέντε μεγαλύτεροι προμηθευτές με βάση τις οικονομικές τους καταστάσεις ή τα μερίδια αγοράς. Η πρόταση αυτή, στον βαθμό που γίνει αποδεκτή από το υπουργείο Ενέργειας, θα επιβαρύνει δυσανάλογα τη ΔΕΗ σε σχέση με άλλους προμηθευτές, αφού είναι η επιχείρηση με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την αντίστοιχη υπηρεσία σε άλλες χώρες της Ευρώπης υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων για το ποιος θα την αναλάβει, και αυτό γιατί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της δεν δημιουργεί ρίσκο ενώ το βασικό κίνητρο είναι η αυξημένη τιμή ρεύματος που είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν οι καταναλωτές που εντάσσονται σε αυτήν και η οποία λειτουργεί ως αντικίνητρο για να παραμείνουν στην υπηρεσία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υψηλότερη τιμή ρεύματος κατά 12% προβλέπει και το υφιστάμενο πλαίσιο στην Ελλάδα για τους καταναλωτές Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο ωστόσο μέχρι σήμερα δεν λειτούργησε ως αντικίνητρο, αφού οι περισσότεροι καταφεύγουν σε αυτή για να μην πληρώσουν.