ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απαλλαγμένη από τη διαχείριση κόκκινων δανείων η νέα Eurobank

Απαλλαγμένη από τη διαχείριση κόκκινων δανείων η νέα Eurobank

Ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους εξυγίανσης της Eurobank συνιστά η έγκριση του σχεδίου διάσπασης της «καλής τράπεζας» μέσω απόσχισης (μοντέλο hive down), που καλείται να εγκρίνει η σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων. Απαλλαγμένη από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η τράπεζα θα μπορέσει να περιορίσει σημαντικά –και συγκεκριμένα στο μισό περίπου– τις προβλέψεις για την κάλυψη των κόκκινων δανείων, ενισχύοντας την κερδοφορία της ήδη από το 2020. Ο απογαλακτισμός της Eurobank από τα κόκκινα δάνεια ανοίγει τον δρόμο στην τράπεζα να επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση της οικονομίας και του ιδιωτικού τομέα (χθες ανακοινώθηκε η υπογραφή της συμφωνίας της Lamda Development με τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς για τη χρηματοδότηση του έργου του Ελληνικού, συνολικού ύψους έως 879 εκατ. πλέον κοινοπρακτικού τραπεζικού δανεισμού ύψους έως 303 εκατ. ευρώ), ενισχύοντας τα οργανικά της έσοδα, που δεν θα «ροκανίζονται» από τις υψηλές προβλέψεις για το κόκκινο χαρτοφυλάκιο. Να σημειωθεί ότι η συμφωνία που υπέγραψε η Eurobank με την doValue προβλέπει ότι στην εταιρεία διαχείρισης FPS δεν θα μεταφέρονται μόνο τα δάνεια που βγαίνουν σε καθυστέρηση για πάνω από τρεις μήνες, αλλά και κάθε δάνειο που παρουσιάζει καθυστέρηση έστω και ένα μήνα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τράπεζα δεν θα ασχοληθεί ξανά στο μέλλον με τη διαχείριση κόκκινων δανείων και θα «αφιερωθεί» αποκλειστικά στις υγιείς χορηγήσεις.

Στη νέα Eurobank που θα δημιουργηθεί ως διάδοχο σχήμα, θα μεταφερθούν τα περιουσιακά στοιχεία της υφιστάμενης τράπεζας, χωρίς τη ζημία που προκύπτει από την τιτλοποίηση των δύο χαρτοφυλακίων Pillar και Cairo (εκτιμάται στο 1,4 δισ. ευρώ), αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ενεργοποίηση του νόμου για την αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στην τράπεζα. Περαιτέρω ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης της Eurobank, με την υποβολή εντός του πρώτου τριμήνου αιτήματος για την ένταξη της τιτλοποίησης στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων, δηλαδή τον «Ηρακλή». Το αίτημα από την πλευρά της τράπεζας προϋποθέτει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των χαρτοφυλακίων που θα μεταφερθούν στο SPV, που αναμένεται στα τέλη Φεβρουαρίου, προκειμένου στη συνέχεια ο σχετικός φάκελος να υποβληθεί στον SSM, ο οποίος θα κληθεί να αποαναγνωρίσει τα δάνεια που τιτλοποιούνται από τον ισολογισμό της Eurobank. Κρίσιμο θέμα είναι το senior τμήμα των ομολόγων που εκδίδονται στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, να αναγνωριστεί ως μηδενικού ρίσκου προκειμένου να μην υπάρξει ανάγκη νέων κεφαλαίων, πέραν των 900 εκατ. ευρώ που εισέφερε η Fairfax μέσω της συγχώνευσης της Grivalia και των εσόδων που η τράπεζα εισπράττει στο πλαίσιο της συμφωνίας με την doValue για την πώληση του 80% της εταιρείας διαχείρισης FPS.

Μετά την έγκριση του σχεδίου διάσπασης από τη σημερινή γενική συνέλευση, η νέα Eurobank θα αποτελέσει θυγατρική της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.», η οποία θα είναι εισηγμένη στο Χ.Α. Στη νέα Eurobank θα μεταφερθεί το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή οι καταθέσεις, τα δάνεια, οι συμμετοχές σε εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού κ.ά. Δεν θα φέρει τον διακριτικό τίτλο Ergasias, ο οποίος παραμένει στην εταιρεία συμμετοχών. Με βάση το σχέδιο διάσπασης, η Eurobank Συμμετοχών θα διατηρήσει το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και μειωμένης εξασφάλισης (junior notes) του project Cairo. Το 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης θα μεταβιβαστεί στην doValue, ενώ το 75% θα αποδοθεί, δωρεάν, στους μετόχους της Eurobank Συμμετοχών.

Η νέα Eurobank θα διαθέτει ίδια κεφάλαια 4,2 δισ. ευρώ (περιλαμβάνεται και ο αναβαλλόμενος φόρος) καθώς και τους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ύψους 950 εκατ. ευρώ. Το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4,05 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ η κάθε μία. Τα δικαιώματα του ΤΧΣ, που κατέχει 52.080.673 μετοχές της και αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,40% περίπου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Συμμετοχών, θα ισχύουν και έναντι της νέας Eurobank.​​​​​​