ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην αντεπίθεση περνάει η ΔΕΠΑ για να κερδίσει το χαμένο έδαφος

Στην αντεπίθεση περνάει η ΔΕΠΑ για να κερδίσει το χαμένο έδαφος

Επιθετική εμπορική πολιτική με στόχο την ανάσχεση του μεριδίου της, που υποχώρησε στο 33% στο τέλος του 2019 από 58% το 2018, προωθεί η ΔΕΠΑ. Η νέα διοίκηση του κ. Κωνσταντίνου Ξιφαρά έχει καταφέρει ήδη να πάρει πίσω σημαντικούς πελάτες από ανταγωνιστικές εταιρείες, υπογράφοντας συμβόλαια που διασφαλίζουν ήδη αύξηση του μεριδίου της για το 2020 στο 40%.

Η θετική αυτή εξέλιξη, σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού στη χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου, είναι αποτέλεσμα αφενός της επαναδιαπραγμάτευσης των συμβολαίων με τους βασικούς προμηθευτές της (Gazprom, Sonatrach) και αφετέρου της εξατομικευμένης τιμολόγησης με βάση το καταναλωτικό προφίλ των μεγάλων πελατών της.

Η διαμάχη με την Botas

Περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση της εμπορικής πολιτικής άνοιξε για τη ΔΕΠΑ και η πρόσφατη απόφαση της Διεθνούς Διαιτησίας στη δικαστική διαμάχη με την τουρκική Botas για την τιμολόγηση του αζερικού αερίου. Η απόφαση δικαίωσης της ΔΕΠΑ από τη Διεθνή Διαιτησία έχει αναδρομική ισχύ από το 2011 και σύμφωνα με κύκλους της εταιρίας μεταφράζεται σε έσοδα άνω των 200 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων η ΔΕΠΑ θα επιστρέψει στους πελάτες της βάσει των προβλεπόμενων όρων στις μεταξύ τους συμβάσεις.

Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με την Gazprom, από την οποία η ΔΕΠΑ προμηθεύεται 2 δισ. κ.μ. αερίου ετησίως, η διοίκηση της εταιρείας πέτυχε τροποποίηση της φόρμουλας τιμολόγησης που καθιστά το κόστος του φυσικού αερίου σημαντικά φθηνότερο. Το 40% των ποσοτήτων που θα προμηθεύεται η ΔΕΠΑ από την Gazprom με την υπογραφή της νέας σύμβασης θα συνδέεται με τις τιμές που διαμορφώνονται στο ολλανδικό hub (TTF) φυσικού αερίου, που είναι σημαντικά χαμηλότερες. Στην παρούσα σύμβαση η τιμή του φυσικού αερίου συνδεόταν αποκλειστικά με την τιμή του αργού πετρελαίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom και για τις ρήτρες take or pay τόσο για το 2019 όσο και το τι θα ισχύει στο εξής. Βελτίωση των όρων σύμβασης προμήθειας LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) πέτυχε η διοίκηση της ΔΕΠΑ και με τη Sonatrach, από την οποία προμηθεύεται ετησίως 0,7 δισ. κ.μ. αερίου. Η νέα σύμβαση περιορίζει τον αριθμό των ελαχίστων και μεγίστων φορτίων LNG ανά έτος βελτιώνοντας αντιστοίχως και τις προβλεπόμενες ρήτρες take or pay. Mε τον τρόπο αυτό η ΔΕΠΑ διευρύνει τα περιθώρια για αύξηση εισαγωγών LNG από τη spot αγορά, όπου διαμορφώνονται χαμηλές τιμές. Ο ανταγωνισμός στο LNG το 2019 ήταν έντονος, με τις συνολικές εισαγωγές στην εγχώρια αγορά να έχουν τριπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2018.

Το LNG

Το μερίδιο της ΔΕΠΑ στην αγορά του LNG περιορίστηκε το 2019 στο 26,1%, ενώ κυρίαρχος της αγοράς αναδείχθηκε η Μytilineos με ποσοστό 50,2%. Μερίδιο της τάξης του 12,4% κατέγραψε το 2019 η Elpedison, 7,6% η ΔΕΗ, 2,4% ο Ηρων και 0,4% η Motor Oil. Η διοίκηση της ΔΕΠΑ στοχεύει σε διεύρυνση των μεριδίων της και στις εξαγωγές μέσω του σταθμού του Σιδηροκάστρου προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και μεσοπρόθεσμα την Ουκρανία.