Προγράμματα ομαδικής ασφάλισης για μικρές εταιρείες από Generali

Προγράμματα ομαδικής ασφάλισης για μικρές εταιρείες από Generali

1' 14" χρόνος ανάγνωσης

Eιδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης που σχεδίασε η Generali.

Η νέα λύση επικεντρώνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και στις δυνατότητες επιχειρήσεων με ανθρώπινο δυναμικό από πέντε έως και τριάντα άτομα, παρέχοντας μια σειρά από πλεονεκτήματα, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

Οπως σημειώνει ο διευθυντής Πωλήσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων της Generali, Κωνσταντίνος Ρεμούνδος, «σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής έκθεσης οι ΜμΕ στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι πάνω από το 70% αυτών δεν έχουν ομαδική ασφάλιση, κυρίως γιατί αγνοούν τα πολλαπλά οφέλη τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο, ή ακόμη γιατί θεωρούν ότι η ασφάλιση αυτή είναι ακριβή.

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη σύναψη ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου Generali είναι πολλαπλά, τόσο για την επιχείρηση και τον εργοδότη, όσο και ατομικά για τους εργαζομένους. Συγκεκριμένα:

Το μηνιαίο κόστος του εργοδότη για ένα πρόγραμμα ζωής και υγείας υπολογίζεται, κατά προσέγγιση, μόλις στο 1,5% του μισθολογικού κόστους. Μέσω αυτού ο εργαζόμενος αποκτά πλήρη νοσοκομειακή, ιατροφαρμακευτική κάλυψη.

Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης και των μελών της οικογένειας ενός εργαζομένου.

Η ύπαρξη ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου αποτελεί μία σημαντική πρόσθετη παροχή, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο προσέλκυσης στελεχών και διακράτησης του εργατικού δυναμικού.

Ενα ομαδικό ασφαλιστήριο διασφαλίζει την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών υγείας.

Εξίσου σημαντικό κίνητρο για την απόκτηση ομαδικής ασφάλισης από μία μικρομεσαία επιχείρηση είναι ότι τα ασφαλιστικά έξοδα εκπίπτουν της φορολογίας.