ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με επιτόκιο 6,875% το ομόλογο της Frigoglass

Με επιτόκιο 6,875% το ομόλογο της Frigoglass

Στην αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του ομίλου θα κατευθυνθεί, μεταξύ άλλων, το ποσόν των 260 εκατ. ευρώ που πρόκειται να αντλήσει η Frigoglass μέσω έκδοσης ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης. Χθες, ο πολυεθνικός βιομηχανικός όμιλος, που αποτελεί στρατηγικό εταίρο κορυφαίων εταιρειών αναψυκτικών και ποτών στον κόσμο και καταλαμβάνει θέση leader στην αγορά επαγγελματικών ψυγείων (ICM), ανακοίνωσε ότι η θυγατρική του ολοκλήρωσε την επιτυχή τιμολόγηση των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης. Το επιτόκιο τοκομεριδίου, δηλαδή, διαμορφώνεται στο 6,875%, ενώ η τιμή έκδοσης των ομολογιών, που είναι λήξης 2025, ορίστηκε σε 100%. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί «κατά ή περί την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου», όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία. Εκτός από την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών, η Frigoglass θα διαθέσει τα χρήματα για άλλους εταιρικούς σκοπούς, όπως και για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των ομολογιών.

Η Frigoglass, που αποτελεί βασικό προμηθευτή στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις –υψηλής ανάπτυξης– αγορές της δυτικής Αφρικής, ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο του 2017 μια ευρεία κεφαλαιακή και δανειακή αναδιάρθρωση, που είχε οδηγήσει στη μείωση κατά περίπου 138 εκατ. ευρώ του δανεισμού της, στην ενίσχυση της ρευστότητάς της κατά 70 εκατ. ευρώ και στην παράταση λήξης δανειακών συμβάσεων κατά περίπου τεσσεράμισι χρόνια. Εκτοτε, η διοίκηση της Frigoglass συνεχίζει να υιοθετεί κινήσεις με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων και των μεγεθών της, εκτιμώντας ότι, για τη χρήση του 2019, οι πωλήσεις και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του κλάδου επαγγελματικής ψύξης αυξήθηκαν κατά 16%-17% και κατά 47%-49%, αντίστοιχα. Συνολικά, σε επίπεδο ομίλου, η Frigoglass προβλέπει ότι το 2019 οι πωλήσεις και τα EBITDA αυξήθηκαν κατά περίπου 15%-16% και 30%-32%, αντίστοιχα, σύμφωνα με εταιρική παρουσίαση τον περασμένο μήνα.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, η εισηγμένη αύξησε το μεικτό κέρδος κατά 17,4%, σε 24,2 εκατ. ευρώ, ενώ ενίσχυσε τα EBITDA κατά 29,7%, σε 15,5 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας το περιθώριο EBITDA κατά περίπου 117 μονάδες βάσης, σε 16,1%. Τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν αρνητικά (-22,4 εκατ. ευρώ), αλλά παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2018, οπότε είχαν διαμορφωθεί σε περίπου -43 εκατ. ευρώ.

Το 2016, η Frigoglass είχε βρεθεί στα όρια της χρεοκοπίας, έχοντας εμφανίσει το 2015 ζημίες-ρεκόρ ύψους 62 εκατ. ευρώ. Βασική αιτία των οικονομικών δεινών της υπήρξε η ματαίωση συμφωνίας 225 εκατ. δολαρίων για την πώληση του κλάδου υαλουργίας, κίνηση που αποσκοπούσε στην απομόχλευση του ισολογισμού του ομίλου. Υστερα από περίπου τρία χρόνια και μετά την εφαρμογή ενός ευρύτατου προγράμματος αναδιάρθρωσης, που περιελάμβανε την αποχώρηση από την κινεζική και αμερικανική αγορά, την πώληση εργοστασίων και το κλείσιμο μονάδων σε Ελλάδα και Τουρκία, η Frigoglass φαίνεται ότι έχει γυρίσει σελίδα. Η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές, ο έλεγχος του κόστους, η βελτίωση των ταμειακών ροών και η μείωση του καθαρού δανεισμού αποτελούν βασικές προτεραιότητες της εταιρείας. Σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Frigoglass ελέγχουν η συμφερόντων του ομίλου Δαυίδ – Λεβέντη Truad Verwaltungs (48,5%), ο διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων Marc Lasry (11,6%) και η Alpha Bank (5,95%).