ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υψηλές αποδόσεις με όχημα τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια

Υψηλές αποδόσεις με όχημα τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον μία πολλά υποσχόμενη επενδυτική επιλογή διεθνώς. Το γεγονός αυτό έχουν ήδη αντιληφθεί οι επενδυτές, που τοποθετήθηκαν στην ελληνική αγορά ομολόγων και μετοχών με αποτέλεσμα τη σύγκλιση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων (από 4.40% σε 1.47% το 2019) με εκείνες των Ευρωπαϊκών και την αύξηση των τιμών τους (+ 31,2%), όπως επίσης και τη σημαντική άνοδο των τιμών των μετοχών (Γ.Δ. του Χ.Α. +49,5%).

Οι θετικές αποδόσεις των ελληνικών μετοχών και ομολόγων αντικατοπτρίζουν την έξοδο της Ελλάδας από την δεκαετή συρρίκνωση, με υψηλότερους πλέον ρυθμούς ανάπτυξης έναντι της Ευρωζώνης (+2,3% έναντι +1,2% σύμφωνα με τα στοιχεία τρίτου τριμήνου 2019). Η επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα συνδέεται άμεσα με την βελτίωση του οικονομικού κλίματος (δείκτης οικονομικού κλίματος σε υψηλό από το 2007) και την καλύτερη εικόνα των δημόσιων οικονομικών. Παράγοντες όπως η μείωση της φορολογίας, οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων, η αύξηση της απασχόλησης, η αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων, η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων και η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης συνηγορούν σε μια ισχυρή προοπτική ανάπτυξης της χώρας τα επόμενα έτη, η οποία αναμένεται να αποτυπωθεί περαιτέρω στις τιμές των ομολόγων, Κυβερνητικών και Εταιρικών, και ακόμα περισσότερο στις τιμές των μετοχών.

Εξάλλου, το περιβάλλον χαμηλών έως μηδενικών επιτοκίων καταθέσεων ενισχύει την ανάγκη για αναζήτηση επενδύσεων με βάσιμη προοπτική για θετικό πρόσημο αποδόσεων σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η βέλτιστη αξιοποίηση των επενδυτικών επιλογών στην Ελλάδα χρειάζεται να γίνει επαγγελματικά και αξιόπιστα, κάτι το οποίο εξασφαλίζουν τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια.

Υψηλές αποδόσεις με όχημα τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια-1

Μια διαχρονική επιλογή των επενδυτών εδώ και τρεις δεκαετίες αποτελεί το Alpha Ελληνικό Ομολογιακό, που επενδύει κυρίως σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου. Στα οφέλη επένδυσης στο συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο συγκαταλέγεται η ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, η οποία αξιοποιεί προς όφελος του επενδυτή τις εκάστοτε συνθήκες τις ελληνικής αγοράς με σωστές επενδυτικές αποφάσεις, ακόμα και σε κρίσιμες στιγμές όπως το PSI, καθώς και η διαφοροποίηση που επιτυγχάνει με ομόλογα διαφορετικής διάρκειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας επενδυτής που κατείχε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο την τελευταία δεκαετία τελικά απολαμβάνει υπερδιπλασιασμό του αρχικού του κεφαλαίου του, μολονότι έχει μεσολαβήσει το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων και η απώλεια στην αποτίμηση του χαρτοφυλακίου στο απόγειο της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Επισφράγιση της αποτελεσματικότητας του Alpha Ελληνικού Ομολογιακού αποτελούν αφενός οι εξαιρετικές αποδόσεις του το 2019 (+34,5), σε ορίζοντα τριετίας (+86,8%) και 5ετίας (+156%), καθώς και η κατάταξή του στην πρώτη θέση σε σύγκριση με αντίστοιχα Αμοιβαία Κεφάλαια του ανταγωνισμού.

Εκθεση στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς μπορεί να αποκτήσει κάποιος και με το Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων, το οποίο επενδύει κυρίως σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα. Η αγορά των ελληνικών εταιρικών ομολόγων αναπτύχθηκε δυναμικά τα τελευταία χρόνια από την Ελληνική Κεφαλαιαγορά, με σκοπό να καλύψει την ανάγκη των εταιριών για δανεισμό, η οποία δεν μπορούσε να καλυφθεί από τις τράπεζες λόγω της οικονομικής κρίσης και των κεφαλαιακών ελέγχων. Μέσω του συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου, ο επενδυτής απολαμβάνει το πλεονέκτημα της έκθεσης στα περισσότερα εταιρικά ομόλογα της αγοράς, σε κλάδους όπως η ενέργεια, οι τράπεζες, οι τηλεπικοινωνίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.ο.κ. Με αυτήν τη διασπορά περιορίζεται σημαντικά το ρίσκο που αντιμετωπίζει όποιος επενδύει μεμονωμένα σε ένα ή δύο εταιρικά ομόλογα. Το 2019, το Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων αναδείχθηκε πρώτο ανάμεσα σε αμοιβαία κεφάλαια αντίστοιχης επενδυτικής πολιτικής, με απόδοση +11,3%. Σε ορίζοντα 3ετίας και 5ετίας προσφέρει αποδόσεις +21,7% και +39,8% αντίστοιχα.

Οι προσδοκίες για τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αντικατοπτρίζονται στην άνοδο των τιμών των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που όμως παραμένουν ακόμα σε πολύ ελκυστικά επίπεδα. Με μια επένδυση στο Alpha Ελληνικό Μικτό, ο επενδυτής επιτυγχάνει μια ισόρροπη τοποθέτηση στην ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων, εξασφαλίζοντας την επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου με διασπορά μέσω επένδυσης σε πληθώρα αξιογράφων. Το Alpha Ελληνικό Μικτό κατατάχτηκε επίσης ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας του το 2019 με απόδοση +38,9%, διατηρώντας την υπεροχή του σε επίπεδο 3ετίας (+64,6%) και 5ετίας (+91,5%).

Με 30 χρόνια επενδυτικής παρουσίας και καινοτομίας στη διαχείριση κεφαλαίων, η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. κάνει προσιτό σε όλους τον κόσμο των επενδύσεων, παράγει αξία και ανταμείβει πλήθος μεριδιούχων που συνεχίζουν να εμπιστεύονται τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια.

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ