ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Tarmac America βελτιώνει αισθητά τον όμιλο «Τιτάν»

Αύξηση 61% παρουσίασαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου «Τιτάν» στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, αγγίζοντας τα 251 δισ. δρχ.

Παράλληλα τα λειτουργικά κέρδη έφτασαν τα 64 δισ. δρχ., σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 33%. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, αυξήθηκαν κατά 16% φτάνοντας τα 25,1 δισ. δρχ. Πάντως, ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσιάστηκε 5% μειωμένος έναντι των προβλέψεων των αναλυτών, βάσει σχετικής έρευνας του Reuters.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω ενοποιημένα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους, καθώς, μεσολάβησε η ενσωμάτωση της Tarmac America στον όμιλο «Τιτάν», η οποία εξαγοράστηκε τον Οκτώβριο του 2000. Αφαιρώντας τη συνεισφορά της Tarmac America, οι πωλήσεις του ομίλου παρουσίασαν ελαφρά άνοδο κατά 7%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11%.

Αύξηση της ζήτησης στην Ελλάδα

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε 96,6 δισ. δρχ., ενώ τα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 29%, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2000 και έφτασαν τα 22,7 δισ. δρχ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η ζήτηση τσιμέντου, σκυροδέματος και αδρανών υλικών στην ελληνική αγορά είναι ανοδική, «λόγω κυρίως του υψηλού ρυθμού εκτέλεσης των δημοσίων έργων αλλά και έξαρσης της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας».

Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως και με τις άλλες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος. Στις ΗΠΑ, τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου είχαν άμεσο και αρνητικό αντίκτυπο, αλλά η διοίκηση της Τιτάν εκτιμά ότι οι αναμενόμενες μειώσεις των επιτοκίων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των δαπανών για δημόσια έργα, θα διατηρήσουν τη ζήτηση σε ικανοποιητικά επίπεδα. Σημειωτέον ότι στις ΗΠΑ προβλέπεται η επέκταση και εκσυγχρονισμός του εργοστασίου Pensucco στη Φλόριντα, ενώ υπάρχει και δεύτερη παραγωγική μονάδα στη Βιρτζίνια.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση φαίνεται ότι σταθεροποιείται μετά την αισθητή υποχώρηση που σημειώθηκε κατά το 2000, ενώ και οι έντονες διακυμάνσεις της αιγυπτιακής λίρας είχαν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα της εταιρείας.