Δημιουργική ηγεσία: Κλειδί για τη μακρόχρονη ευημερία των οργανισμών και των επιχειρήσεων

Δημιουργική ηγεσία: Κλειδί για τη μακρόχρονη ευημερία των οργανισμών και των επιχειρήσεων

4' 10" χρόνος ανάγνωσης

Η μεγάλη έρευνα  “Global CEO Study της ΙΒΜ, η οποία αποτύπωσε τις απόψεις 1.500 CEOs από 60 χώρες και 33 οικονομικούς κλάδους, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ραγδαίες και ανατρεπτικές μεταβολές στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον έχουν αναδείξει τη δημιουργικότητα ως μία από τις πλέον καθοριστικές ηγετικές δεξιότητες για την προσαρμοστικότητα και τη μακροχρόνια ευημερία της σύγχρονης επιχείρησης.  

Η πρόσφατη μελέτη του World Economic Forum εκτιμά ότι από το 2020 οι τρεις πιο σημαντικές ηγετικές δεξιότητες θα είναι η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων.  

Ο όρος «δημιουργική ηγεσία» εισήχθη στη διεθνή βιβλιογραφία τη δεκαετία του 1950 από τον Philip Selznick, καθηγητή Κοινωνιολογίας στο University of California at Berkeley, σε μια πρώιμη προσπάθεια διαχωρισμού των δημιουργικών μορφών ηγεσίας από τις καθαρά τεχνικές μορφές διοίκησης και από την τεχνητή νοημοσύνη.

Αλλά τι σημαίνει στην πράξη δημιουργική ηγεσία; Η δημιουργική ηγεσία μπορεί να πάρει πολλές μορφές στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Δημιουργικός ηγέτης είναι αυτός, ο οποίος:   

  • Δημιουργεί τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στους άλλους να δημιουργήσουν αύριο ό,τι δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί σήμερα.
  • Προάγει τη δημιουργικότητα των συνεργατών του και καλλιεργεί συστηματικά την παραγωγή δημιουργικών έργων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Δομεί μια επιχείρηση γύρω από την προσωπική δημιουργική ταυτότητά του και μεταλαμπαδεύει στους συνεργάτες του τις γνώσεις και το δημιουργικό όραμά του. 
  • Είναι σε θέση να συνθέτει ετερογενείς δημιουργικές ιδέες πολλαπλών συνεργατών, να αναπτύσσει πολύπλοκα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω της συγκρότησης επιμέρους δημιουργικών έργων. 
Δημιουργική ηγεσία: Κλειδί για τη μακρόχρονη ευημερία των οργανισμών και των επιχειρήσεων-1

Επίκαιρη όσο ποτέ 

Σήμερα, στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, η δημιουργική ηγεσία είναι χρήσιμοι και επίκαιρη όσο ποτέ. Ας δούμε όμως γιατί το ηγείσθαι δημιουργικά μπορεί να συμβάλει θετικά στην προσαρμοστική ευελιξία μίας επιχείρησης:  

-Καθώς η δημιουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν επιτακτικούς στόχους για όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, η ικανότητα έμπνευσης και υποστήριξης της δημιουργικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης αποτελεί καθοριστική ηγετική δεξιότητα.    

-Η δημιουργική οικονομία, με την ταχύτατη ανάπτυξή της, έχει σχηματίσει οικονομικούς κλάδους στους οποίους η έννοια της ηγεσίας είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια της δημιουργικότητας.    

-Οι συμβατικές μορφές διοίκησης παραχωρούν τη θέση τους στην τεχνητή νοημοσύνη με γοργούς ρυθμούς. Έτσι, η δημιουργική ηγεσία ως πηγή ενός συνόλου ηγετικών δεξιοτήτων τις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι σε θέση να αναπτύξει αποκτά όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα.     

Δημιουργική ηγεσία: Κλειδί για τη μακρόχρονη ευημερία των οργανισμών και των επιχειρήσεων-2

Η ελληνική διάσταση 

Ένα κέντρο αριστείας στην υπηρεσία της δημιουργικής ηγεσίας

Είναι γεγονός ότι όλα όσα γνωρίζουμε σήμερα για τη δημιουργική ηγεσία στο πλαίσια του επιχειρηματικού περιβάλλοντος προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί με επιχειρήσεις και στελέχη του εξωτερικού. Ήταν λοιπόν σημαντικό να αναδειχτεί η δημιουργική ηγεσία στην ελληνική της διάσταση.    

Η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία, μία από κοινού πρωτοβουλία του ΣΕΒ και του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, ικανοποιεί αυτόν το σκοπό. Αποστολή του Κέντρου είναι η παραγωγή και η διάδοση πρωτοποριακής γνώσης σχετικά με τις δημιουργικές μορφές ηγεσίας στις αρχές του 21ου αιώνα. Μέσα από την έρευνα υψηλών προδιαγραφών και την ελκυστική επικοινωνία της νέας γνώσης, το Κέντρο Αριστείας ΣΕΒ φιλοδοξεί να διαδώσει τις αξίες και τις πρακτικές της δημιουργικής ηγεσίας στην Ελλάδα.    

Η πρωτοποριακή βασική ακαδημαϊκή έρευνα του Κέντρου έχει καταγράψει τρεις διακριτές εκφάνσεις δημιουργικής ηγεσίας. Αναλόγως του επιχειρηματικού και θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν, οι δημιουργικοί ηγέτες:   

-προάγουν συστηματικά τη δημιουργικότητα των συνεργατών τους   

-διευθύνουν την υλοποίηση του προσωπικού δημιουργικού οράματος τους από τους συνεργάτες τους, ή 

-συνθέτουν τις ετερογενείς δημιουργικές ιδέες πολλαπλών συνεργατών σε πολύπλοκες μορφές δημιουργικών προϊόντων, υπηρεσιών και άλλων έργων.   

Εφαρμοσμένη έρευνα 

Το Κέντρο Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία καταγράφει και αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές δημιουργικής ηγεσίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες πολιτισμικές, θεσμικές, οικονομικές και άλλες ιδιαιτερότητες που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία τους. Η εξελισσόμενη έρευνα είναι ποιοτική, βασίζεται σε πολλαπλές περιπτωσιολογικές μελέτες και περιλαμβάνει ημιδομημένες συνεντεύξεις και έρευνα πεδίου σε επιλεγμένο δείγμα 30 ελληνικών επιχειρήσεων.    

Για το 2019-2021, η εφαρμοσμένη έρευνα του Κέντρου επικεντρώνεται στα εξής θέματα:  

Τη συμβολή της δημιουργικής ηγεσίας

– στην ανταγωνιστική εξωστρέφεια και τη μακροχρόνια ευημερία της ελληνικής επιχείρησης· 

– στη διαμόρφωση ενός εργασιακού κλίματος το οποίο προάγει συστηματικά την παραγωγή δημιουργικών ιδεών και καινοτόμων προϊόντων· 

– στο σχηματισμό ενός κεντρικού δημιουργικού οράματος το οποίο η επιχείρηση ενσωματώνει στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της·  

– στη συγκρότηση πολύπλοκων μορφών νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω της σύνθεσης ετερογενών δημιουργικών ιδεών, επιμέρους έργων ή/και εξωτερικών δικτύων συνεργατών. 

Στην πρώτη φάση της έρευνας του Κέντρου συμμετέχουν οι εταιρείες Adelco, Atelier Loukia, Cardlink, ELPEN, Entersoft, Extraco, ΕΨΑ, Κτήμα Γεροβασιλείου, k2 design, Korres Natural Products, Mellon Technologies, Neotex, Παλίρροια, Pixel Reign, Skytalis, Sohosquare Athens, Stefi & Lynx Productions, Varoulko Seaside και Zeus+Dione. 

Το μέχρι τώρα έργο του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ, τους καρπούς της εν εξελίξει έρευνας αλλά και παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας από το ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όσοι παρακολουθήσουν το 1ο Συμπόσιο Δημιουργικής Ηγεσίας στις 12 Φεβρουαρίου, που πραγματοποιείται στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Συμπόσιο διοργανώνει το Κέντρο Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School.

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του συμποσίου:

Δημιουργική ηγεσία: Κλειδί για τη μακρόχρονη ευημερία των οργανισμών και των επιχειρήσεων-3