ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα διοίκηση στη Folli Follie ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Νέα διοίκηση στη Folli Follie ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αύριο Τετάρτη αναμένεται η προσφυγή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην ελληνική Δικαιοσύνη προκειμένου η τελευταία να διορίσει με προσωρινή διαταγή νέα διοίκηση στη Folli Follie. Ο προγραμματισμός της προσφυγής για αύριο γίνεται προκειμένου η διοίκηση να συμπεριλάβει εμπρόθεσμα στα θέματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης την αναλυτική ενημέρωση των μετόχων για όλες τις προτάσεις και τις διαπραγματεύσεις που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής η εταιρεία, όπως και για την πραγματική οικονομική και εμπορική θέση της. Η σχετική οδηγία της επιτροπής εστάλη χθες στον Αγιο Στέφανο, όπου βρίσκονται τα κεντρικά της προβληματικής επιχείρησης, και σήμερα αναμένεται να υλοποιηθεί. Σκοπός των χειρουργικών παρεμβάσεων που δρομολογεί η επιτροπή είναι «η διάσωση της εταιρείας, η διαφύλαξη αξίας για τους μετόχους και τους πιστωτές και κυρίως η ολοκληρωτική αποκατάσταση της αξιοπιστίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς», υπογραμμίζουν στην «Κ» κορυφαίες πηγές της επιτροπής.

Παράλληλα, αξιολογείται νομοθετική διάταξη για ασυλία των μελών που θα τοποθετήσει στο Δ.Σ.

Στη γενική συνέλευση της 20ής Φεβρουαρίου πρόκειται, λοιπόν, να ενημερωθούν οι μέτοχοι μεταξύ όλων των άλλων και για την ύπαρξη πρότασης εξαγοράς των απαιτήσεων των ομολογιούχων από την ίδια τη Folli Follie με χρηματοδότηση από την Callian Capital Group, επενδυτικό σχήμα από τον Καναδά. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει συζητηθεί από τη διοίκηση της Folli Follie και έχει παρουσιασθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εδώ και αρκετές εβδομάδες. Μάλιστα στις 22 Ιανουαρίου (οπότε πλέον είχαν μπει και τα δύο νέα μέλη με παρέμβαση της επιτροπής) υπεγράφη και σχετική συμφωνία με την εταιρεία, που εγκρίθηκε από το Δ.Σ., με βάση την οποία ο διευθύνων σύμβουλος της Folli Follie κ. Σάμιος έχει εξουσιοδοτηθεί να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης, ώστε να αρχίσει νομικός και οικονομικός έλεγχος από την Callian. Η πρόταση αυτή μπορεί να λειτουργήσει είτε εναλλακτικά είτε παράλληλα με την κυοφορούμενη συμφωνία με τους συμβούλους των ομολογιούχων, αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες. Προβλέπει χρηματοδότηση με ποσό από 60 έως 90 εκατομμύρια ευρώ, με τα 60 εκατομμύρια να προτείνεται κατ’ αρχήν να δοθούν ως αντάλλαγμα στους ομολογιούχους για τις απαιτήσεις τους (συνολικού ύψους της τάξεως των 440 εκατομμυρίων). Ητοι, προβλέπεται ένα ποσοστό ανάκτησης της ονομαστικής αξίας των χρεογράφων της τάξεως του 13,5%. Το επιτόκιο με το οποίο προτείνεται να δοθεί η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 9% έως 11%, ανάλογα με την ποιότητα και το ύψος των εξασφαλίσεων που θα διαπιστώσει πως έχει η Callian από το due diligence.

Η εν λόγω πρόταση, αν και έχει κατατεθεί από τον Σεπτέμβριο, φέρεται να μην είχε προταχθεί από την υπό απομάκρυνση διοίκηση της Folli Follie (ήδη ο πρόεδρος Αβ. Γούναρης παραιτήθηκε την Κυριακή), αφενός επειδή έγινε επίκληση κινδύνου πως μπορεί να διατάρασσε τις διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους και αφετέρου διότι κάποιοι ανησυχούν πως ενδέχεται πίσω από αυτή να βρίσκεται ο ίδιος ο βασικός μέτοχος και ιδρυτής της εταιρείας Δημήτρης Κουτσολιούτσος. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η πρόταση βρίσκεται πάνω στο τραπέζι. Ούτως ή άλλως, τόσο αυτή η πρόταση όσο και η όποια συμφωνία με τους ομολογιούχους θα πρέπει να περάσουν από τη γενική συνέλευση, την πλειοψηφία της οποίας ελέγχει de facto ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, αφού κρατάει το 36% των δικαιωμάτων ψήφου. Η Callian, πάντως, συνεργάζεται ήδη με τον νομικό σύμβουλο της διοίκησης και έχει μάλιστα καταθέσει proof of funds, το οποίο, όπως και την πρόταση και το συμφωνητικό με τη Folli Follie, έχει δει η «Κ». Επί του παρόντος έχουν ζητηθεί από την Callian περαιτέρω έγγραφα για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων των επενδυτών της.

Τόσο αυτή η πρόταση όσο βεβαίως και η κυοφορούμενη συμφωνία με τους εκπροσώπους των ομολογιούχων (που φέρονται να αντιπροσωπεύουν περίπου το 26,5% του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων της Folli Follie και να έχουν αιφνιδιαστεί από τις εξελίξεις) θα αποτελέσουν αντικείμενο αποφάσεων της νέας διοίκησης, που αναμένεται να αναλάβει αυτή την εβδομάδα. Το νέο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι ενδεκαμελές και θα περιλαμβάνει τρία από τα σημερινά μέλη. Δηλαδή, τον διευθύνοντα κ. Σάμιο και τους κ. Βαλαχή και Ιωαννίδη, οι οποίοι διορίστηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην πρώτη της παρέμβαση τον Δεκέμβριο, όταν απομακρύνθηκε ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος.