ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς έχασε 14,6 εκατ. η ΕΤΕπ από την επένδυση στην Creta Farms

Πώς έχασε 14,6 εκατ. η ΕΤΕπ από την επένδυση στην Creta Farms

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Από τους μεγάλους χαμένους του σχεδίου διάσωσης της Creta Farms είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – και κατ’ επέκταση ο κοινοτικός προϋπολογισμός. Τον Μάιο του 2016 η ΕΤΕπ δάνεισε 15 εκατ. ευρώ στην εταιρεία αλλαντικών – την πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία που έλαβε χρηματοδότηση από την τράπεζα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ευρύτερα γνωστού ως «σχέδιο Γιούνκερ»).

Σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης των χρεών της επιχείρησης που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, από τα 15 αυτά εκατομμύρια, ο νέος επενδυτής, η Impala Hellas, αναλαμβάνει την αποπληρωμή μόλις 383.283 ευρώ – ποσοστό μικρότερο του 3%. Τα υπόλοιπα (περί τα 14,6 εκατ. ευρώ) μπορεί η ΕΤΕπ να τα διεκδικήσει από τη «ρευστοποίηση του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού» της Creta – διαδικασία από την οποία δεν μπορεί να ελπίζει σε πολλά, καθώς, μη διαθέτοντας εμπράγματες εξασφαλίσεις, βρίσκεται πολύ χαμηλά στην ιεραρχία των πιστωτών.

Οπως εξηγεί στην «Κ» εκπρόσωπος της τράπεζας, «οποιεσδήποτε απώλειες υποστεί η ΕΤΕπ από τη συναλλαγή αυτή θα απορροφηθούν –βάσει των διατάξεων του σχετικού κανονισμού– από την ευρωπαϊκή εγγύηση που έχει χορηγηθεί στην τράπεζα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων». Στην πράξη, ωστόσο, καθώς η χρηματοδότηση έχει ταξινομηθεί ως «κεφαλαιακή ενίσχυση» (equity investment), το 50% των απωλειών θα καλυφθεί από την εγγύηση και το άλλο μισό θα το υποστεί η ίδια η τράπεζα.

Οπως αναφέρει η πηγή της ΕΤΕπ, το δάνειο «εθεωρείτο υψηλού ρίσκου εξαρχής». Η εκπρόσωπος της Κομισιόν Μάρτα Βίτσορεκ δηλώνει στην «Κ» ότι «η λογική πίσω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτήσει πιο καινοτόμα, και συχνά πιο ριψοκίνδυνα εγχειρήματα».

Προκύπτει ωστόσο το ερώτημα γιατί η επενδυτική επιτροπή που κρίνει ποια δάνεια μπορούν να τεθούν υπό την αιγίδα του σχεδίου Γιούνκερ δέχθηκε να εγγυηθεί τη συγκεκριμένη «υψηλού ρίσκου» συναλλαγή (η απόφαση αυτή διαδέχεται παγίως την απόφαση της ΕΤΕπ για τη χορήγηση χρηματοδότησης). Η ΕΤΕπ σπάνια υφίσταται απώλειες στα δάνεια που χορηγεί – μάλιστα έχει κατηγορηθεί για υπερβολικό συντηρητισμό, καθώς η εντολή της είναι να παρέχει χρηματοδότηση σε εγχειρήματα τα οποία η αγορά θεωρεί υπερβολικά αβέβαια.

Γιατί στην περίπτωση αυτή έκρινε ότι το δάνειο έπρεπε να χορηγηθεί; Και γιατί έκρινε η επενδυτική επιτροπή του σχεδίου Γιούνκερ στη συνέχεια ότι μπορούσε να το εγγυηθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός;

Επιπλέον, οι δύο τελευταίες δόσεις του δανείου, συνολικής αξίας 5 εκατ. ευρώ, δόθηκαν, αντίστοιχα, τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο του 2019 – σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα της εταιρείας ήταν ευρέως γνωστά (στις 2 Μαΐου έγινε αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της). Επ’ αυτού, η ίδια πηγή της τράπεζας αναφέρει ότι το καλοκαίρι του 2018 «η ΕΤΕπ έθεσε επιπλέον όρους για να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την εταιρεία, μεταξύ των οποίων η ένεση νέων κεφαλαίων από τους μετόχους και ένα πρόγραμμα χορήγησης των κεφαλαίων σε δύο δόσεις».

Η ΕΤΕπ ισχυρίζεται ότι η Creta αποδέχθηκε αυτούς τους όρους και έτσι προχώρησε η αποδέσμευση των υπόλοιπων 5 εκατ., και ότι η σύγκρουση μεταξύ των βασικών μετόχων έγινε γνωστή μόλις στα τέλη Απριλίου του 2019.