ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ρεύμα στη ΛΑΡΚΟ μέχρι να ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση

Ρεύμα στη ΛΑΡΚΟ μέχρι να ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση

Στήριξη του κυβερνητικού σχεδίου διάσωσης της ΛΑΡΚΟ παρέχει η ΔΕΗ, το διοικητικό συμβούλιο της οποίας αποφάσισε χθες τη συνέχιση της ηλεκτροδότησης της εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης υπό προϋποθέσεις και διατηρώντας το δικαίωμα να κατεβάσει τον διακόπτη σε περίπτωση που αυτές δεν τηρηθούν. Επειτα από μια έντονη συνεδρίαση, στην οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, εκφράστηκαν και απόψεις για άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης, αφού στο σχέδιο διάσωσης της προβληματικής ΛΑΡΚΟ, όπως περιγράφεται στην τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Ενέργειας, δεν υπάρχει πρόβλεψη για αποπληρωμή των άνω των 350 εκατ. ευρώ οφειλών προς τη ΔΕΗ, το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ αποφάσισε χθες να μην παρεμποδίσει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Την πλήρη και έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εφεξής.

2. Την υπογραφή σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον ειδικό διαχειριστή αμέσως μετά τον ορισμό του. Στην περίπτωση δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, η ΔΕΗ θα εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από τον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι αποστολή εξώδικης επιστολής με προθεσμία 30 ημερών και διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περίπτωση μη ανταπόκρισης, με άρση της εκπροσώπησης από τη ΔΕΗ Α.Ε.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδότησε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για τη διεκδίκηση των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, το διοικητικό συμβούλιο για την απόφασή του έλαβε υπόψη:

1. Την ενημέρωση της ΛΑΡΚΟ προς το υπουργείο Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία η προαναγγελθείσα διακοπή της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ θα προκαλούσε σοβαρές βλάβες στον τεχνολογικό εξοπλισμό της εταιρείας.

2. Την επιστολή του υπουργού Ενέργειας προς τη διοίκηση της ΛΑΡΚΟ, με την οποία ζητεί να μην προβεί σε ενέργειες τεχνολογικού παροπλισμού, ώστε να προστατεύσει περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. 

3. Την κατάθεση τροπολογίας του υπουργείου Ενέργειας, με την οποία η ΛΑΡΚΟ τίθεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, και την αναγνώριση από πλευράς του ότι συντρέχουν λόγοι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, αφού με την ειδική εκκαθάριση επιχειρείται η προστασία περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου.

Την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες, καταψήφισαν οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων, Νίκος Φωτόπουλος και Παντελής Καραλευθέρης.