ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με ΣΔΙΤ η κατασκευή του φράγματος Χαβριά στη Χαλκιδική

Με ΣΔΙΤ η κατασκευή του φράγματος Χαβριά στη Χαλκιδική

Το πρώτο φράγμα που θα κατασκευαστεί με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) θα γίνει στη Χαλκιδική. Το έργο, που ενέκρινε η διυπουργική για τις ΣΔΙΤ, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ταμιευτήρα 32,6 εκατ. κυβικών μέτρων νερού, την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας νερού και την πρώτη φάση του δικτύου ύδρευσης.

Αρμόδιο για την υλοποίηση του έργου θα είναι το υπουργείο Υποδομών, ενώ η καταβολή του μεριδίου του Δημοσίου θα γίνει με πληρωμές διαθεσιμότητας.

Το φράγμα Χαβριά θα κατασκευαστεί για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες στο πρώτο (Κασσάνδρα) και στο δεύτερο (Σιθωνία) «πόδι» της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την τεχνική του περιγραφή, θα έχει ύψος 60 μέτρων και θα χωράει 32,6 εκατ. κυβικά, εκ των οποίων θα διατίθενται στην πλήρη ανάπτυξη των έργων 13,2 εκ. κυβ. μ. για ύδρευση, 9 εκ. κυβ. μ. για άρδευση και 6,2 εκ. κυβ. μ. για οικολογική παροχή.

Να σημειωθεί πως το φράγμα θα δέχεται νερό από τον ποταμό Χαβριά στην περιοχή της Ορμυλίας και θα καλύπτει το 33% των αναγκών ύδρευσης της Χαλκιδικής. Στο ίδιο έργο περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας εγκατάστασης επεξεργασίας νερού 55.000 κυβικών/ημέρα (με δυνατότητα επέκτασης στα 165.000 κυβικά) και 62 χιλιόμετρα  εξωτερικών δικτύων (περίπου το 23% του συνολικού μήκους των αγωγών). Σύμφωνα με τη μελέτη που συνοδεύει το έργο, κύριος στόχος του είναι η αντιμετώπιση του χρονίζοντος υδρευτικού προβλήματος της Χαλκιδικής, η βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων αποθήκευσης νερού και ο περιορισμός των γεωτρήσεων, που συνεπακόλουθα θα οδηγήσει στη βελτίωση της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων τα οποία έχουν υποστεί υφαλμύρωση λόγω της υπεράντλησης.

Το έργο είναι ώριμο προς δημοπράτηση (υπάρχει εγκεκριμένη ΜΠΕ και οριστικές μελέτες), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του εκτιμήθηκε από το υπουργείο Υποδομών στα 119,2 εκατ. ευρώ.

Ο ιδιώτης θα κατασκευάσει (περίοδος κατασκευής τρία χρόνια) και θα λειτουργήσει το έργο (27 χρόνια), λαμβάνοντας πληρωμή διαθεσιμότητας από το Δημόσιο 9,9 εκατ. ευρώ ετησίως. Μετά τη λήξη της σύμβασης, το έργο θα περιέλθει στους δήμους της περιοχής, οι οποίοι θα μπορούν να συμμετέχουν στον φορέα διαχείρισης του έργου.