ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στρατηγικό εταίρο αναζητεί η Trade Estates

Στρατηγικό εταίρο αναζητεί η Trade Estates

Στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων, συνολικής αξίας άνω των 350 εκατ. ευρώ, στοχεύει η διοίκηση της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, προτού προχωρήσει στην εισαγωγή των μετοχών της στο Χ.Α. Σήμερα, τα ακίνητα της εταιρείας είναι συνολικής αξίας 178 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι η θυγατρική του ομίλου Φουρλή στον κλάδο των ακινήτων επιθυμεί τουλάχιστον τον διπλασιασμό του μεγέθους του χαρτοφυλακίου της. Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παρουσιάσεις της εταιρείας σε υποψήφιους θεσμικούς επενδυτές από το εξωτερικό, κυρίως σε επενδυτικά funds ακινήτων, ορισμένα εκ των οποίων έχουν ήδη παρουσία και στην Ελλάδα.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, έως ότου η εταιρεία βρει τον κατάλληλο στρατηγικό εταίρο, ο οποίος θα είναι πρόθυμος να συνεισφέρει στην ανάπτυξή της, τόσο με κεφάλαια όσο και με ακίνητα, επιταχύνοντας με τον τρόπο αυτό τη μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου της. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει καταστεί σαφές είναι η πρόθεση της διοίκησης της Trade Estates να τοποθετήσει την εταιρεία στην αγορά ως ένα επενδυτικό όχημα υψηλής εξειδίκευσης, με την έμφαση να δίνεται στα εμπορικά ακίνητα, δηλαδή τα καταστήματα, αλλά και τα κέντρα logistics, τομείς δηλαδή που γνωρίζει καλά η εταιρεία. Δεδομένης της εξειδίκευσης αυτής, στόχος είναι η Trade Estates να αποτελέσει ηγέτιδα «δύναμη» μεταξύ των υπόλοιπων ΑΕΕΑΠ στις συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων εισοδήματος.

Μέσω της έλευσης ενός στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος ενδεχομένως να εισφέρει και σε είδος, δηλαδή ακίνητα, με αντάλλαγμα μετοχές της Trade Estates, θα περιοριστεί σημαντικά και το ρίσκο για τους μελλοντικούς επενδυτές, δηλαδή όσους επιλέξουν να αγοράσουν μετοχές της εταιρείας όταν αυτή πραγματοποιήσει τη δημόσια εγγραφή της στο Χρηματιστήριο. Ο περιορισμός του ρίσκου θα προέλθει από την προσθήκη και άλλων μισθωτών πέραν των εταιρειών του ομίλου Φουρλή, από τις οποίες προέρχονται σήμερα σχεδόν όλα τα έσοδα της Trade Estates από μισθώσεις. Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς ακινήτων, είναι επιβεβλημένη η μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, ώστε να μπορέσει να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό – τόσο σε θεσμικά χαρτοφυλάκια της Ελλάδας και του εξωτερικού, όσο και σε μικροεπενδυτές.

Πάντως, η Trade Estates αποτελεί ελκυστικό «στόχο», δεδομένου ότι διαθέτει ορισμένα εξαιρετικά ακίνητα, όπως τα καταστήματα της αλυσίδας ΙΚΕΑ, το κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας στο Σχηματάρι, καθώς και τα επενδυτικά ακίνητα λιανικής του oμίλου (π.χ. Intersport) στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο προσφέρει μεικτή λειτουργική απόδοση της τάξεως του 7,3%. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της αγοράς ακινήτων σημειώνουν ότι εκτός από επενδυτικά fund ακινήτων, που έχουν ήδη παρουσία στην ελληνική αγορά, πιθανοί επενδυτές στο εγχείρημα της Trade Estates θα μπορούσαν, δυνητικά, να αποτελέσουν και τα επενδυτικά σχήματα που απέκτησαν δανειακά χαρτοφυλάκια με εξασφαλίσεις σε ακίνητα.

Για παράδειγμα, τόσο η Bain όσο και η Apollo, αλλά και η PIMCO, αποτελούν πιθανούς συνεργάτες όχι μόνο της Trade Estates, αλλά και άλλων ΑΕΕΑΠ, δεδομένου ότι διαθέτουν έναν σημαντικό όγκο ακινήτων, τα οποία θα μπορούσαν να εισφέρουν σε μια εταιρεία του κλάδου με αντάλλαγμα μετοχές της. Πρόκειται για μια συνηθισμένη πρακτική των funds αυτών και στο εξωτερικό, καθώς μέσω αυτής της μεθόδου μπορούν να εγγράψουν άμεσα κέρδη και παράλληλα να αποκτήσουν μια σημαντική επένδυση, με σταθερή μερισματική απόδοση σε βάθος χρόνου.