ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ektasis ζητεί να βγει από την ειδική διαχείριση

Η Ektasis ζητεί να βγει από την ειδική διαχείριση

Μπορεί η Ektasis Development να ετέθη σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης τον Ιούλιο του 2019 με την απόφαση 1561/2019 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όμως το μπρα ντε φερ με τις τράπεζες που απέκτησαν τον έλεγχο της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων συνεχίζεται. Στο πλαίσιο αυτό, ο ιδρυτής της εταιρείας Παναγιώτης Ευθυμίου έχει καταθέσει αίτηση τριτανακοπής κατά της δικαστικής απόφασης, με την οποία ζητεί να ακυρωθεί η δικαστική απόφαση για την υπαγωγή της Ektasis σε ειδική διαχείριση. Επί της αίτησης αυτής, που εκδικάστηκε λίγο πριν εκπνεύσει το 2019, αναμένεται προσεχώς η απόφαση της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της εταιρείας επικαλείται τη συμφωνία εξυγίανσης που έχει καταρτίσει, διαθέτοντας χρονικό ορίζοντα έως το 2031. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης έχει ως πυλώνα την αποπληρωμή του συνόλου των χρεών, ύψους 281,5 εκατ. ευρώ, προς τους πιστωτές των τραπεζικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι εάν εφαρμοστεί το σχέδιο εξυγίανσης θα είναι σε θέση να αποπληρώσει και το ποσό της τάξεως των 43 εκατ. ευρώ (μαζί με τους τόκους ύψους 30 εκατ. ευρώ) που θα λάβει ως χρηματοδότηση και συμπεριλαμβάνεται στη συνολική οφειλή. Προβλέπεται ακόμη διαγραφή ποσού της τάξεως των 2 εκατ. ευρώ.

Η Ektasis αναφέρει ότι δεν στοιχειοθετείται στάση πληρωμών, δεδομένου ότι τα έτη 2009 έως 2017 η εταιρεία είχε συνολικές εισπράξεις από την εκμετάλλευση –δηλαδή μίσθωση και πώληση– των ακινήτων της ύψους 203,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή της, η Ektasis κατά το διάστημα 2011-2019 έχει καταβάλει στις τράπεζες 200 εκατ. ευρώ, ενώ η αξιοποίηση των ακινήτων εκτιμάται ότι θα αποφέρει πολύ περισσότερα έσοδα σε σχέση με την ενιαία πώλησή τους, μέσω δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπως προβλέπεται κατά τη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης. Ορισμένα από τα πιο προβεβλημένα ακίνητα της εταιρείας περιλαμβάνουν έκταση 17 στρεμμάτων στο Μαρούσι, οικόπεδο 10 στρεμμάτων επί της Λ. Κηφισίας, κοντά στη Microsoft, ακίνητο 2,7 στρεμμάτων στο κέντρο της Κηφισιάς (οδός Κυριαζή) και ημιτελές κτίριο στον κόμβο Καλυφτάκη, στην Εθνική Οδό. Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας έχει αξία άνω των 108 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας 31 ακίνητα με εμπορική χρήση που αποφέρουν έσοδα από μισθώσεις ύψους αρκετών εκατ. ευρώ.

Στην αίτηση τριτανακοπής, η Ektasis αναφέρει ότι διαθέτει επενδυτική πρόταση από το βρετανικό fund Spinnaker, στην οποία προβλέπεται η εισφορά από τις τράπεζες των δανείων και leasing της εταιρείας σε εταιρεία ειδικού σκοπού, καθώς και πρόταση από fund με έντονη δραστηριότητα στην ελληνική αγορά ακινήτων για τη χρηματοδότηση με 30 εκατ. ευρώ της ανάπτυξης ενός κεντρικού κτιρίου γραφείων συνολικής έκτασης 33.300 τ.μ., επί της οδού Χειμάρρας 10-12, στο Μαρούσι, το οποίο φιλοξενούσε τα γραφεία της Kodak. Για την υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, η Ektasis υποστηρίζει ότι η απόφαση εκδόθηκε χωρίς να ακουστούν οι θέσεις της. Το δικαστήριο ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της, καθώς για τουλάχιστον δύο συνεχόμενες χρήσεις (2015, 2016 και α΄ εξάμηνο 2017) παρουσιάζει αρνητικά ίδια κεφάλαια, που διαμορφώθηκαν σε περίπου 30 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017.