Με νέους όρους η ενίσχυση των εφημερίδων

Με νέους όρους η ενίσχυση των εφημερίδων

1' 38" χρόνος ανάγνωσης

Επανέρχεται το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων Τύπου. Αυτή τη φορά, ωστόσο, όπως αναφέρει η σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή, η ενίσχυση δεν θα γίνει αδιακρίτως, αλλά στοχευμένα σε μέσα που προάγουν τη δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία.

Η νέα διάταξη περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή από τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο και περιλαμβάνει διατάξεις για τη στρατηγική ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).  Στο άρθρο 88 προβλέπεται η ενίσχυση των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων, η οποία ωστόσο δεν θα γίνεται αδιακρίτως, όπως είχε ψηφιστεί αρχικά από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (άρθρ. 51, ν. 4609/2019).

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η στήριξη θα απευθυνθεί στις επιχειρήσεις εκείνες που εκδίδουν εφημερίδες και τηρούν τη δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία. Επίσης προάγουν την πολυφωνία και πλουραλισμό και την ποιότητα στον δημόσιο διάλογο, ενώ θα ληφθούν υπόψη χαρακτηριστικά όπως η κυκλοφορία ή η παλαιότητα έκδοσης κ.λπ. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συσταθεί γνωμοδοτική επιτροπή με 5 έως 7 μέλη που θα εκφράζει γνώμη αν στο πλαίσιο εμπίπτει η κάθε επιχείρηση που αιτείται της χρηματοδότησης. «Εργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η διατύπωση απλής γνώμης για την πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στα προγράμματα χρηματοδότησης…», αναφέρει η σχετική διάταξη.

Ως μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής μπορούν να είναι εκπρόσωποι των ενώσεων συντακτών, των ενώσεων ιδιοκτητών εφημερίδων και πρόσωπα εγνωσμένου κύρους. Βασικός στόχος της νέας διάταξης είναι να αποφευχθεί η χρηματοδότηση περιθωριακών ή χαμηλού επιπέδου εφημερίδων μέσω του νέου πλαισίου χρηματοδότησης.

Το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων Τύπου θα οριστεί με νέα κοινή υπουργική απόφαση που θα φέρουν ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ με αρμοδιότητα τη  Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Στ. Πέτσας. Επίσης, η νέα ρύθμιση καταργεί τις δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις που είχαν υπογραφεί παραμονές εκλογών επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και αφορούσαν, η μεν πρώτη την ενίσχυση των επιχειρήσεων έκδοσης τοπικών εφημερίδων (78/06.05.2019 Β’ 1676) και η δε δεύτερη τις επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας (107/18.06.2019 Β΄ 2355).