ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι προβλέπει η συμφωνία εξυγίανσης της Creta Farms

Τι προβλέπει η συμφωνία εξυγίανσης της Creta Farms

Είκοσι ημέρες περίπου μετά την υπογραφή της, κατατέθηκε τελικά χθες στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρεθύμνου η συμφωνία εξυγίανσης της Creta Farms, η συζήτηση επί της οποίας ορίστηκε για τις 20 Μαρτίου 2020. Από το τελικό κείμενο της συμφωνίας, το οποίο πλέον συνοδεύεται από τα αναλυτικά παραρτήματα, αποκαλύπτονται μεταξύ άλλων οι συνέπειες σε εκατοντάδες προμηθευτές, των οποίων οι απαιτήσεις «κουρεύονται» κατά 97,5%, οι λεπτομέρειες του επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάκαμψη της εταιρείας, αλλά και η αγοραία αξία του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, η οποία θα ρευστοποιηθεί προς ικανοποίηση των πιστωτών. Η πλειονότητα των προμηθευτών, οι οποίοι ξεπερνούν τους 1.000, καλείται να ικανοποιηθεί από τη διανομή ούτε καν 2 εκατ. ευρώ, όπως ήταν η αρχική εκτίμηση, αλλά μόλις 1,28 εκατ. ευρώ. 

Με βάση τους εκτιμήσεις των εμπλεκομένων είναι εφικτή η έκδοση απόφασης το φθινόπωρο, εάν βεβαίως, δεν έχει υπάρξει άλλη εμπλοκή, αποτέλεσμα των καταγγελιών στις οποίες έχει προβεί ο ένας εκ των παλαιών βασικών μετόχων, ο Κωνσταντίνος Δομαζάκης, με πιο πρόσφατη αυτή στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η τελευταία, εάν το επιθυμεί βάσει στοιχείων βεβαίως, μπορεί να «παγώσει» τη διαδικασία και να «τινάξει στον αέρα» τη συμφωνία.  Το επόμενο, πάντως, κρίσιμο βήμα είναι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου και έχει ως κύριο θέμα την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης. Υπενθυμίζεται, βεβαίως, ότι την πλειονότητα πλέον των δικαιωμάτων ψήφου κατέχουν οι πιστώτριες τράπεζες. Χθες, εξάλλου, ανακοινώθηκε ότι υπεγράφη ανάμεσα στις τράπεζες, στην Impala Hellas (που αποτελεί τον νέο επενδυτή) και στην Creta Farms δανειακή σύμβαση για τη χρηματοδότηση της τελευταίας με το ποσό των 4 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το δεύτερο μέρος της λεγόμενης ενδιάμεσης χρηματοδότησης, το οποίο προβλέπει ότι 2 εκατ. ευρώ θα δοθούν από τις τράπεζες και τα υπόλοιπα 2 από την Impala Hellas.

Βάσει των προβλέψεων του επιχειρησιακού σχεδίου, το πρώτο οικονομικό έτος μετά τη συμφωνία εξυγίανσης εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν σε 46,66 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 2,63 εκατ. ευρώ. Τα δύο πρώτα έτη αναμένεται να είναι ζημιογόνα με τις ζημίες για το πρώτο να εκτιμώνται σε 3,18 εκατ. ευρώ και το δεύτερο σε 2,33 εκατ. ευρώ. Κέρδη ύψους 1,04 εκατ. ευρώ αναμένονται από το τρίτο έτος και έπειτα. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων υπολογίζεται σε 10,8% και εκτιμάται ότι στο 11ο έτος θα φτάσουν τα 130,6 εκατ. ευρώ για να παραμείνουν στη συνέχεια σε αυτά τα επίπεδα.

Η πλευρά, πάντως, Κ. Δομαζάκη αμφισβητεί τις παραπάνω προβλέψεις, υποστηρίζοντας ότι μόνο από τη χρήση του 2019 η εταιρεία υπολογίζεται ότι βαρύνεται με ζημίες ύψους 12 εκατ. ευρώ και ότι τα ταμειακά διαθέσιμα ήταν περί τις 40.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση της συμφωνίας τον Νοέμβριο του 2019 οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν μόλις 865.000 ευρώ, ενώ στο υψηλότερο σημείο είχαν βρεθεί τον Μάιο, πριν δηλαδή την οριστική ρήξη στη διοίκηση της Creta Farms, με τις πωλήσεις τότε να φτάνουν τα 10,19 εκατ. ευρώ.

Ο προμηθευτής με τη μεγαλύτερη απαίτηση –μεταξύ αυτών που οι απαιτήσεις τους θα «κουρευτούν» κατά 97,5%– είναι η εταιρεία πρώτων υλών για τρόφιμα ΚΑΛΛΑΣ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (9,41 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις), ενώ αξιοσημείωτες είναι οι οφειλές προς τα ΕΛΤΑ (για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος) ύψους 717.088 ευρώ, προς τον όμιλο ΟΤΕ, προς ελεγκτικές εταιρείες, διαφημιστικές κ.ο.κ.  Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό παθητικό που παραμένει στην Creta Farms και δεν θα το αναλάβει η Impala Hellas ανέρχεται σε περίπου 104 εκατ. ευρώ με τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές χωρίς εξασφαλίσεις να ανέρχονται σε 23,5 εκατ. ευρώ. Από την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Creta Farms που θα ρευστοποιηθούν προκύπτει ότι οι παραπάνω μπορούν να μοιραστούν ποσό ύψους μόλις 1,28 εκατ. ευρώ (πλέον του 2,5% των απαιτήσεών τους που μεταφέρονται στη νέα εταιρεία και θα τα λάβουν σε δόσεις από τον νέο ιδιοκτήτη).

Η επίκληση της προσωπικής περιουσίας του Μάνου Δομαζάκη για την εξόφληση προμηθευτών είναι επίσης προσχηματική. Η ανακτήσιμη αξία της περιουσίας του έχει υπολογισθεί σε 251.790 ευρώ, εκ των οποίων 14.500 θα πάνε σε τράπεζες, τα υπόλοιπα σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ και τίποτα στους υπόλοιπους προμηθευτές.