ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τονωτική ένεση 586,5 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ

Τονωτική ένεση 586,5 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ

Zεστό χρήμα ύψους άνω του μισού δισ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό θα εισρεύσει άμεσα στα ταμεία της ΔΕΗ προς ενίσχυση της ρευστότητάς της. Το υπουργείο Οικονομικών ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε από τη ΔΕΗ στις 24 Ιανουαρίου και στο πλαίσιο μνημονίου που είχε υπογραφεί τον Ιούνιο του 2018 μεταξύ ΔΕΗ και ελληνικού Δημοσίου, προχώρησε στην έκδοση απόφασης για την προπληρωμή των λογαριασμών ρεύματος φορέων της γενικής κυβέρνησης για το έτος 2020.

Πρόκειται για μέτρο που εφαρμόστηκε πρώτη φορά για τους λογαριασμούς ρεύματος του 2019 με στόχο να ενισχυθεί η ρευστότητα της ΔΕΗ και να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της στο πλαίσιο αντίστοιχων μέτρων προπληρωμής και εκπτώσεων που είχε εφαρμόσει η τότε διοίκησή της με μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες της. Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27 Φεβρουαρίου, προβλέπει τη χορήγηση στη ΔΕΗ χρηματικής προκαταβολής ύψους 586,5 εκατ. ευρώ έναντι των συνολικών υποχρεώσεων για τη χρήση έτους 2020 για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της γενικής κυβέρνησης, στους οποίους, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, μεταβιβάζονται πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών  αυτοτελών πόρων των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού. Από την απόφαση εξαιρούνται, έπειτα από αίτημα των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικού προς τη ΔΕΗ, οι φορείς στους οποίους κατά το έτος 2020 δεν μεταβιβάζονται πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ με το ίδιο αίτημα συνυπολογίζονται στην απόφαση νέοι φορείς στους οποίους κατά το έτος 2020 μεταβιβάζονται πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν εμφανίζονται στο παράρτημα των φορέων που συνοδεύει την υπουργική απόφαση.

Το ποσό της χρηματικής προκαταβολής για το 2020 προσδιορίστηκε με βάση το ύψος της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του προηγούμενου έτους, μειωμένο κατά το ποσό έκπτωσης που αναλογεί στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ χορηγεί στο ελληνικό Δημόσιο συνολική έκπτωση έναντι της προπληρωμής λογαριασμών ρεύματος ύψους 13%. Το ποσοστό αυτό αναλύεται ως εξής: 2% έκπτωση προπληρωμής, 5% έκπτωση συνέπειας και 6% έκπτωση όγκου.

Η υπουργική απόφαση διευκρινίζει ότι σε περίπτωση που κάποιος φορέας που συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες προπληρωμής έχει αλλάξει προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ υποχρεούται να επιστρέψει το ανάλογο ποσό στο ελληνικό Δημόσιο. Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη στο τέλος κάθε μήνα να αποστέλλει ηλεκτρονικά στις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονικό αρχείο που θα έχει εκδοθεί από το πληροφοριακό της σύστημα, στο οποίο θα εμφανίζονται ανά εποπτεύον υπουργείο αναλυτικά οι υπόχρεοι φορείς της γενικής κυβέρνησης που δεν εξόφλησαν τους λογαριασμούς τους έκδοσης 2020 εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους.