ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις 100-150 εκατ. σχεδιάζει η Trastor

gkat_25_1203_page_1_image_0002

Νέες επενδύσεις της τάξεως των 100-150 εκατ. ευρώ σχεδιάζει για το 2020 η διοίκηση της Trastor ΑΕΕΑΠ, θέλοντας να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στην αγορά ακινήτων, ίσως για τελευταία χρονιά σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους, η αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας να ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ, έναντι των 200,7 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2019, όταν και πάλι σημείωσε κατακόρυφη άνοδο της τάξεως του 77% από τα 113,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018. Ασφαλώς, εφόσον εντοπιστούν τα κατάλληλα ακίνητα, δεν αποκλείεται το επενδυτικό πρόγραμμα να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, ώστε στο τέλος του 2020, η αξία του χαρτοφυλακίου να προσεγγίσει ακόμα και τα 350 εκατ. ευρώ, κάτι που θα την τοποθετούσε στη δεύτερη θέση μεταξύ τόσο των εισηγμένων όσο και των μη εισηγμένων ΑΕΕΑΠ.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η εισηγμένη προχώρησε στην απόκτηση 17 νέων ακινήτων εισοδήματος (είτε απευθείας, είτε μέσω συμμετοχών σε εταιρείες-«οχήματα»), δαπανώντας κεφάλαια της τάξεως των 65 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, στο τέλος του 2019, το χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ως στρατηγικός επενδυτής, ο αμερικανικός επενδυτικός όμιλος Varde Partners, αριθμούσε συνολικά 58 ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 130,32 χιλιάδων τ.μ. Εν τω μεταξύ, ήδη, φέτος η εταιρεία έχει προχωρήσει στην πρώτη της επενδυτική κίνηση, καθώς απέκτησε ένα νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων στην οδό Μιχαλακοπούλου, πλειοδοτώντας σε διαγωνισμό της Πειραιώς Leasing, προσφέροντας το ποσό των 17,1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για κτίριο γραφείων με ισόγειο κατάστημα της Τρ. Πειραιώς, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου 184 και Ραψάνης. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Trastor, επί του παρόντος είναι μισθωμένο στην Τράπεζα Πειραιώς, ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει το αν η τράπεζα θα παραμείνει ή όχι ως μισθωτής, υπογράφοντας νέο μισθωτήριο συμβόλαιο. Σε κάθε περίπτωση, το τίμημα που προσφέρθηκε έγινε επί τη βάσει ότι το κτίριο είναι κενό, ήταν δηλαδή χαμηλότερο αναλογικά με το τι θα προσφερόταν αν υπήρχε συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το 2019, τα καθαρά κέρδη του ομίλου κατέγραψαν άνοδο της τάξεως του 402%, από 2,74 εκατ. ευρώ σε 13,77 εκατ. ευρώ. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν όμως τα κέρδη από την αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία, καθώς ανήλθαν σε 13,84 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,26 εκατ. ευρώ το 2018. Τα έσοδα από μισθώματα κατέγραψαν άνοδο της τάξεως του 72,5% και διαμορφώθηκαν σε 9,62 εκατ. ευρώ, από 5,58 εκατ. ευρώ το 2018. Χωρίς να υπολογίζονται τα κέρδη από την αναπροσαρμογή των ακινήτων στην εύλογη αξία, η λειτουργική κερδοφορία της Trastor διαμορφώθηκε πέρυσι σε 4,175 εκατ. ευρώ, από 1,33 εκατ. ευρώ το 2018. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της εισηγμένης πρότεινε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2019, καθώς τα υπόλοιπα λειτουργικά κέρδη δεν επαρκούν για τον σκοπό αυτό.

Οι αποδόσεις

Οσον αφορά τις προοπτικές της αγοράς ακινήτων το 2020, η Trastor αναμένει την περαιτέρω ανάκαμψη των νέων μισθώσεων κτιρίων γραφείων και καταστημάτων, ωστόσο εκτιμά ότι θα υποχωρήσουν κι άλλο οι αποδόσεις των ακινήτων, λόγω του ότι έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των θεσμικών επενδυτών, με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά οι αξίες στις οποίες ολοκληρώνονται συναλλαγές.