ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέτρα πρόληψης από κατασκευαστικές

gkat_27_1903_page_1_image_0002

Στην αναδιοργάνωση του διοικητικού τρόπου λειτουργίας τους έχουν υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν και οι κατασκευαστικοί όμιλοι. Μάλιστα, εκτός από την τήρηση των μέτρων που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, οι εταιρείες έχουν προβεί σε επιπλέον κινήσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων τους. Σε χθεσινό του μήνυμα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε ότι «στο πλαίσιο του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας του ομίλου μας, έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή εδώ και μέρες πρόγραμμα τηλεργασίας για σημαντικό αριθμό εργαζομένων και εκ περιτροπής εργασίας για όσους χρειάζεται να βρίσκονται στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται για τους γονείς ανήλικων τέκνων και για όσους χρειάζονται αυξημένη προσοχή και φροντίδα».

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Περιστέρη, εξαιρετικά αυστηροί κανόνες λειτουργίας έχουν υιοθετηθεί σε όλα τα σημεία παρουσίας και λειτουργίας του ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προκειμένου να διασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για όλους. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από τα μέτρα που έχουν εισηγηθεί οι Αρχές, «έχουμε φροντίσει για τον ασφαλή επαναπατρισμό των στελεχών μας όπου αυτό απαιτείται, ενώ έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για δραστικό περιορισμό των ταξιδιών στα απολύτως αναγκαία, καθώς και για τη διακοπή συσκέψεων ή/και εκδηλώσεων με φυσική παρουσία, καθώς γίνεται χρήση όλων των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η τεχνολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ομίλου.

Ανάλογες κινήσεις έχει πραγματοποιήσει τις τελευταίες ημέρες και ο όμιλος «Ελλάκτωρ», αναβαθμίζοντας συνεχώς τα μέτρα προστασίας. Ετσι, από τις συνεχείς απολυμάνσεις των κοινόχρηστων χώρων των κεντρικών γραφείων του ομίλου και τον περιορισμό των επισκέψεων τρίτων στο εσωτερικό του κτιρίου στη Ν. Κηφισιά, η εταιρεία προχώρησε σε εφαρμογή μέτρων, όπως η απομάκρυνση όλων των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες από τον χώρο εργασίας στο μέτρο του δυνατού και στην τηλεργασία. Επίσης, έχει υιοθετηθεί η εκ περιτροπής εργασία ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, ενώ είναι σαφές ότι οι συσκέψεις γίνονται όλες απομακρυσμένα, μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης.

Επίσης, ο όμιλος έχει περιορίσει τα ταξίδια στελεχών του στο εξωτερικό στο ελάχιστο, ενώ όπου αυτά είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του ομίλου, υπάρχει μέριμνα για την αποφυγή τυχόν δυσάρεστων καταστάσεων, π.χ. καραντίνας, που εφαρμόζουν πλέον όλο και περισσότερες χώρες, για όσους ανθρώπους φτάνουν με πτήσεις από το εξωτερικό.

Επί του παρόντος, αμφότεροι οι κατασκευαστικοί όμιλοι συνεχίζουν να λειτουργούν τα εργοτάξιά τους, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες των Αρχών για την τήρηση των κανόνων υγειονομικού ελέγχου. Ασφαλώς, εφόσον βρεθεί κάποιος εργαζόμενος με ύποπτα συμπτώματα, είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξουν εκτεταμένοι έλεγχοι για όλους τους απασχολουμένος στο εργοτάξιο

Με δεδομένο πάντως ότι η πλειονότητα των έργων υλοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, επί του παρόντος οι κίνδυνοι φαίνεται να βρίσκονται υπό έλεγχο. Ερώτημα αποτελούν μόνο τα εργοτάξια του μετρό που λειτουργεί η «Ελλάκτωρ», στα οποία, εκ των πραγμάτων, είναι δυσχερέστερη η αποφυγή επαφών με αρκετούς ανθρώπους σε κλειστό, υπόγειο χώρο. Στην προκειμένη περίπτωση πάντως, θα πρέπει να υπάρξει σχετική οδηγία από την «Αττικό Μετρό Α.Ε.».