ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση εσόδων λόγω κορωνοϊού προβλέπει η «Φίλιππος Νάκας»

Μείωση εσόδων λόγω κορωνοϊού προβλέπει η «Φίλιππος Νάκας»

Αντιμέτωπος με τη χειρότερη συγκυρία από το 1937, οπότε ιδρύθηκε, βρίσκεται και ο μουσικός Οίκος Φίλιππος Νάκας, ο οποίος, κατ’ εφαρμογήν των κυβερνητικών μέτρων περιορισμού του κορωνοϊού, έχει προχωρήσει, από τις 11 Μαρτίου, στη διακοπή λειτουργίας των ιδιόκτητων ωδείων του. Και από τις 18 Μαρτίου στο κλείσιμο του συνόλου των καταστημάτων λιανικής πώλησης με αποτέλεσμα για την εισηγμένη μοναδική πηγή εσόδων να παραμένει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η διοίκηση της «Νάκας» αναφέρει στην οικονομική έκθεση για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2019-2020 (1η Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019), πως, σε πρώτη φάση, ο κύκλος εργασιών, έως την 30ή Απριλίου, θα παρουσιάσει σημαντική μείωση, ενώ μικρή υποχώρηση αναμένεται να καταγράψουν τα κέρδη, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ωστόσο, διαθέτει εξασφαλισμένη ρευστότητα που δεν προέρχεται μόνον από τα ταμειακά διαθέσιμα ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, αλλά, μεταξύ άλλων, από το ομολογιακό δάνειο ύψους 5 εκατ. ευρώ, που ανήλθε σε 2,88 εκατ. ευρώ τέλη 2019 και την ανοιχτή πίστωση αρχικής αξίας 2,7 εκατ. ευρώ.

O εισηγμένος στο Χρηματιστήριο όμιλος εμφάνισε, κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2019-2020, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, αυξημένο κατά 7,5% κύκλο εργασιών ύψους 11,8 εκατ. ευρώ. Ανοδο που αποδίδεται στην εφαρμογή του προτύπου IFRS 16 κατέγραψαν και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων που ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ από 1,14 εκατ. ευρώ, με την καθαρή κερδοφορία να διαμορφώνεται σε 578,9 χιλ. ευρώ. Το κόστος πωληθέντων της «Νάκας» διαμορφώνεται σε περίπου 8 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους είναι 31,5%. Η εταιρεία εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις 10,6 εκατ. ευρώ από τα οποία περίπου 3 εκατ. ευρώ και 995.000 ευρώ αντιστοιχούν σε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δανεισμό, αντιστοίχως.

Κατά τους τελευταίους έξι μήνες του 2019, η εισηγμένη απέκτησε, προς 393.000 ευρώ, μέσω πλειστηριασμού το κατάστημα που διατηρεί στην Κηφισιά (οδός Κηφισίας 293 και Δηλιγιάννη), έχοντας καταβάλει έως το τέλος της περασμένης χρονιάς ποσό 126.000 ευρώ. Το ακίνητο έρχεται να προστεθεί στα συνολικά οκτώ ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα που διαθέτει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η εταιρεία.

Μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας, η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων το 2015 αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που είχε ποτέ κληθεί να υπερπηδήσει η εταιρεία, όπως κι εν γένει το εγχώριο επιχειρείν. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε, καθώς η «Νάκας» είχε αξιοποιήσει τα επαρκή ρευστά διαθέσιμά της για την αδιάκοπη τροφοδοσία των καταστημάτων της.