ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναβάλλει την πώληση 13 ακινήτων η Prodea

27sel25tks

Αναβάλλεται, τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες, η πρόθεση της Prodea Investments να προχωρήσει σε πώληση του χαρτοφυλακίου ακινήτων Picasso Fund, που έχει στην κατοχή της. Πρόκειται για ένα πακέτο 13 ακινήτων, που απαρτίζεται από κτίρια γραφείων και ορισμένα καταστήματα, στη Ρώμη και στο Μιλάνο, με την εύλογη αξία τους να υπολογίζεται σε 120 εκατ. ευρώ, ενώ επ’ αυτών υπάρχουν και υποθήκες για συνολικό ποσό της τάξεως των 225 εκατ. ευρώ, με δεδομένο ότι υπάρχει και δανεισμός που συνοδεύει το εν λόγω χαρτοφυλάκιο. Η αξία κτήσης του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στην κατάσταση επενδύσεων της ΑΕΕΑΠ, είχε ανέλθει σε 80 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με στελέχη της Prodea, με δεδομένη την ανθρωπιστική και οικονομική κρίση που μαστίζουν τις τελευταίες εβδομάδες την Ιταλία, θα ήταν το λιγότερο άστοχη έως και ανέφικτη μια τέτοια κίνηση πώλησης την παρούσα χρονική στιγμή. Ως εκ τούτου, η σχετική απόφαση μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο, με μια ρεαλιστική προσέγγιση να φαίνεται πως είναι για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Στόχος της εισηγμένης είναι να κεφαλαιοποιήσει τις υπεραξίες από το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο και να απαλλαγεί και τα δάνεια που το συνοδεύουν, προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητά της και να την επανακατευθύνει προς την ελληνική αγορά, όπου εκτιμάται ότι αυτήν την περίοδο υπάρχουν σημαντικότερες επενδυτικές ευκαιρίες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ακινήτων. Ασφαλώς, αν η αγορά ακινήτων της Ιταλίας υποστεί καθίζηση τους επόμενους μήνες, είναι προφανές ότι θα αναβληθεί επ’ αόριστον κάθε σκέψη περί ρευστοποίησης του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου και θα επανεξεταστεί όταν οι συνθήκες κριθούν εκ νέου ευνοϊκές.

Υπενθυμίζεται πως η Prodea έχει ήδη εξασφαλίσει την πώληση ενός χαρτοφυλακίου, αποτελούμενου από τέσσερα κτίρια γραφείων, μισθωμένα στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Από την πώλησή τους, αντί ποσού 93 εκατ. ευρώ στην Dromeus Capital, η εισηγμένη αποκόμισε κέρδος 19,1 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την πρόθεση της διοίκησης να περιορίσει και άλλο την επιρροή της Εθνικής Τράπεζας στα έσοδα της Prodea από μισθώματα, σχεδιάζεται άλλη μία πώληση ακινήτων με μισθωτή την Εθνική Τράπεζα, κυρίως σε πόλεις της περιφέρειας. Ασφαλώς και στην περίπτωση αυτή οι εξελίξεις στην οικονομία έχουν μεταθέσει την εν λόγω πώληση για τα επόμενα τρίμηνα.

Το ίδιο ισχύει βέβαια και με την επιχειρούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε την εντατικοποίηση των προσπαθειών προκειμένου να καταστεί εφικτή η εν λόγω κίνηση εντός του δεύτερου τριμήνου του 2020, πιθανώς μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ, μέσω της διάθεσης ποσοστού 20%-25% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση θα διατεθούν τόσο μέσω της πρωτογενούς αγοράς (primary offering) όσο και μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης (secondary offering). Στην πρώτη περίπτωση, τα κεφάλαια θα περάσουν στον βασικό μέτοχο, δηλαδή την Invel, ενώ στη δεύτερη θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Με δεδομένο όμως ότι ένα μέρος των μετοχών πρόκειται να διατεθεί απευθείας σε ξένα θεσμικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, καθίσταται προφανές ότι ο σχετικός σχεδιασμός επίσης θα πρέπει να αναβληθεί, τουλάχιστον έως το φθινόπωρο. Εφόσον έως τότε έχει ανακάμψει το διεθνές επενδυτικό κλίμα κι έχει αποκατασταθεί η ρευστότητα, τότε η διοίκηση της Prodea θα επαναξιολογήσει την κατάσταση και θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.