ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα σύμβαση εργασίας με αυξήσεις έως και 9% στην Cosmote

Νέα σύμβαση εργασίας με αυξήσεις έως και 9% στην Cosmote

Αυξήσεις 3,5% για τους παλαιούς εργαζομένους και 9% για τους νέους προβλέπει η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) για τη διετία 2020-2021, που υπεγράφη στην Cosmote.

Για όσους προσλήφθηκαν προ της 1ης Μαρτίου 2015, θα λάβουν αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2020 αύξηση 2% και από την 31η Ιουλίου 2021 αύξηση 1,5% (αθροιστικά 3,5%). Οταν επέλθει η συνολική αύξηση του 3,5%, σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων της Cosmote, θα μηδενιστούν οι όποιες μειώσεις είχαν φέρει στο παρελθόν οι ΕΣΣΕ που υπεγράφησαν τα προηγούμενα χρόνια.

Για όσους έχουν προσληφθεί στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών μετά την 1η Μαρτίου 2015, η νέα ΕΣΣΕ προβλέπει αύξηση 5,5% αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2020 και 3,5% (σύνολο 9,0%) από 31η Ιουλίου 2019. Μέσα από τη νέα σύμβαση, σύμφωνα με τον Σύλλογο Εργαζομένων της Cosmote, σηματοδοτείται η έξοδος από μια μακρά περίοδο (10ετία) κατά την οποία υπήρχαν μειώσεις, ενώ παράλληλα βελτιώνονται διαδικασίες καθώς και η μισθοδοσία. Οι προαναφερόμενες διαφορές στις αυξήσεις απεικονίζουν τις αποκλίσεις στις μισθολογικές αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι δύο κατηγορίες, και έρχονται να ισορροπήσουν τις διαφορές που υφίσταντο στις δύο κατηγορίες εργαζομένων της Cosmote, με την πρώτη από τις δύο (οι παλαιοί εργαζόμενοι) να λαμβάνει αρκετά υψηλότερες αποδοχές.

Οι δύο πλευρές ακόμη συμφώνησαν στην εφαρμογή του Π.Δ. 240/2006 σε οποιοδήποτε μετασχηματισμό ή μεταβολή της εταιρείας αποφασιστεί στον όμιλο. Το Π.Δ. 240/260 προβλέπει ένα γενικότερο πλαίσιο ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων, πριν από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων της διοίκησης της επιχείρησης.

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπήρξε και στην ΕΣΣΕ που υπέγραψε η Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ) με τη διοίκηση της ΟΤΕ Α.Ε.

Η νέα ΕΣΣΕ της Cosmote προβλέπει επιπλέον, από 1ης Ιουλίου 2021, την εξίσωση της αποζημίωσης διημέρευσης και διανυκτέρευσης για την εκτός έδρας εργασία με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στον ΟΤΕ. Η διαδικασία αυτή αφορά τόσο παλαιούς όσο και νεοπροσληφθέντες (μετά την 1/3/2015) εργαζομένους. Οι λοιποί κανονιστικοί όροι των προηγούμενων ΕΣΣΕ που έχουν υπογραφεί στο παρελθόν και δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη πρόβλεψη, θα συνεχίσουν με τη νέα ΕΣΣΕ να ισχύουν μέχρι και την 31η Ιουλίου 2021.

Οι δύο πλευρές, τέλος, συμφώνησαν να συστήσουν κοινές επιτροπές που θα συζητήσουν και θα προτείνουν λύσεις για ζητήματα όπως τα έξοδα φύλαξης τέκνων, διευθέτησης ωραρίου προσωπικού καταστημάτων, δυνατότητες υποστήριξης μορφών τηλεργασίας κ.ά. Υπενθυμίζεται ότι η Cosmote και το προεδρείο του Συλλόγου των Εργαζομένων, είχε διαχωρίσει τη στρατηγική από εκείνη της ΟΜΕ-ΟΤΕ, όταν η τελευταία κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων συγκρουόταν με τη διοίκηση του ΟΤΕ.