ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευκαιρίες δημιουργεί η κρίση για τη Space Hellas

eykairies-dimioyrgei-i-krisi-gia-ti-space-hellas-2371944

Πάνω στο κύμα της πανδημικής κρίσης βρίσκεται η Space Hellas, η οποία ως εταιρεία τεχνολογίας είναι στην πρώτη γραμμή της ζήτησης λόγω και της καθιέρωσης της τηλεργασίας και της ισχυρής ζήτησης για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud). Ωστόσο, «ξεκάθαρη εικόνα για το πώς διαμορφώνονται τα νέα δεδομένα λόγω του κορωνοϊού θα υπάρχει μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου, τέλος Ιουνίου», όπως σημειώνει στην «Κ», με αφορμή την πρόσφατη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2019, ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης εταιρείας Γιάννης Μερτζάνης. Τότε, δηλαδή, θα φανεί εάν η πρόβλεψη για αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας, σε διψήφιο ποσοστό, θα επαληθευθεί, επειδή «οι προσδοκίες έχουν καμφθεί λόγω της τρέχουσας κρίσης, που ενδέχεται να επηρεάσει τον χρονισμό υλοποίησης ορισμένων έργων», όπως εξηγεί.

Ο CEO της εισηγμένης, που προγραμματίζει νέες προσλήψεις σε συνάρτηση βέβαια με το πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες, καταγράφει αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας (cybersecurity), καθώς «οι εταιρείες θα πρέπει να αναπτύσσουν συστήματα προστασίας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες απειλές». Στον τομέα του cybersecurity δραστηριοποιείται η ολλανδική Web IQ, στην οποία η Space Hellas αύξησε το 2019 τη συμμετοχή της, από 17,21% σε 32,28%, σε μια συναλλαγή ύψους 1,1 εκατ. ευρώ.

Κατά τη χρήση του 2019 η εταιρεία εμφάνισε αυξημένο κατά 9,28% κύκλο εργασιών, ύψους 72,2 εκατ. ευρώ, με ένα από τα νέα έργα που ανέλαβε πέρυσι να είναι ύψους 14,9 εκατ. ευρώ και να αφορά την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου επικοινωνιών του διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 24,47%. Συνολικά εμφανίζει δανειακές υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) 25 εκατ. ευρώ.