ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρά κέρδη 7,9 εκατ. και αύξηση τζίρου 20,6% για τον όμιλο Quest το 2019

Καθαρά κέρδη 7,9 εκατ. και αύξηση τζίρου 20,6% για τον όμιλο Quest το 2019

Aύξηση εσόδων και κάμψη κερδών παρουσιάζει ο όμιλος Quest στη χρήση του 2019. Τα έσοδα διευρύνθηκαν με ρυθμό 20,6% και ανήλθαν σε οριακά πάνω από τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υποχώρησαν κατά 57,8% φτάνοντας τα 7,9 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική κάμψη κερδών, όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία, προέρχεται κυρίως από την αντιστροφή προκαταβολής φόρου ύψους 12,7 εκατ. ευρώ που είχε καταβληθεί από τη μητρική εταιρεία το 2006. Το ποσό αυτό είχε αποτυπωθεί ως μακροπρόθεσμη φορολογική απαίτηση για ενδεχόμενο μελλοντικό συμψηφισμό του, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Η ανωτέρω προκαταβολή φόρου διαγράφηκε βάσει του v. 4646/12.12.2019 αρ. 27, που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019, χωρίς καμία ταμειακή επίδραση, λόγω της κατάργησης του δικαιώματος ενδεχόμενου μελλοντικού συμψηφισμού της και ως εκ τούτου αντιστράφηκε το κονδύλι των μακροπρόθεσμων φορολογικών απαιτήσεων, με αντίστοιχη επιβάρυνση του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης.

Η ανωτέρω επίδραση αποτελεί έκτακτο γεγονός και δεν επιβαρύνει τη λειτουργική και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία του ομίλου, ούτε θα επηρεάσει τη συνέχιση της ακολουθούμενης μερισματικής πολιτικής. Σημειώνεται ότι τα προσαρμοσμένα (adjusted) αποτελέσματα (εξαιρουμένης της ανωτέρω επίπτωσης) ανήλθαν σε 20,6 εκατ. ευρώ, έναντι 18,7 εκατ. ευρώ που ήταν στη χρήση του 2018.

Η θετική πορεία του ομίλου στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς αποτυπώνεται και στα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) τα οποία σημείωσαν θετική μεταβολή κατά 57,5%, φτάνοντας τα 53,4 εκατ. ευρώ, έναντι 33,9 εκατ. ευρώ το 2018. Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις πέρυσι ανήλθαν σε 34 εκατ. ευρώ (έναντι 8,8 εκατ. ευρώ το 2018), κυρίως λόγω εξαγορών φωτοβολταϊκών πάρκων, ενώ θετικά κατά 4,5 εκατ. ευρώ επέδρασε στα λειτουργικά κέρδη η εφαρμογή του λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 16. Η εταιρεία σημειώνει ακόμη ότι ο καθαρός δανεισμός παραμένει αρνητικός στα 24,77 εκατ. ευρώ, δηλαδή τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ξεπερνούν κατά το παραπάνω ποσό τις δανειακές υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Αναφορικά με τα έσοδα, όλοι ανεξαιρέτως οι τομείς δραστηριότητας του ομίλου Quest είχαν θετική συμβολή, με πιο σημαντική εκείνη του τομέα προϊόντων πληροφορικής (InfoQuest) όπου οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 379,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 24,1%. Επίσης μεγάλη αύξηση, κατά 29,3%, σημείωσαν οι δραστηριότητες του τομέα υπηρεσιών πληροφορικής (Unisystems) και τέλος 7,7% αύξηση παρουσίασαν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες (ACS). Οριακή υποχώρηση 2,2% παρουσίασε ο κλάδος ηλεκτρονικών συναλλαγών (Cardlink), ενώ ο τομέας ενέργειας (Quest Εnergy) τριπλασίασε τα έσοδα στα 6,8 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με την πορεία στο 2020, η διοίκηση της Quest αναφέρει ότι τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 δεν θα επηρεαστούν σοβαρά, με βάση τα έως τώρα δεδομένα. Τα μέτρα, ωστόσο, της κυβέρνησης που έχουν ανακοινωθεί, «αναμένεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου και ενδεχομένως και των επόμενων τριμήνων, ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται και την επίδρασή τους στην οικονομική δραστηριότητα».