ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρά κέρδη 50 εκατ. κατέγραψε η Lamda Development το 2019

Καθαρά κέρδη 50 εκατ. κατέγραψε η Lamda Development το 2019

Αρνητική επίδραση της τάξης των 2,6 εκατ. ευρώ μηνιαίως στη λειτουργική κερδοφορία έχουν το υποχρεωτικό κλείσιμο των εμπορικών κέντρων της Lamda Development και η μείωση του ενοικίου στο 60% του συνόλου. Η εταιρεία έχει ήδη εισπράξει το καθαρό ενοίκιο για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, το οποίο εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στη μείωση που έχει επιβάλει η κυβέρνηση και δεν θα εισπράξει τα υπόλοιπα έσοδα που προβλέπουν οι συμβάσεις που έχει με τους μισθωτές της, όπως π.χ. ποσοστό επί του τζίρου. Ακόμα όμως κι αν δεν εισπράξει κανένα ενοίκιο π.χ. τον Μάιο, δηλαδή έχει μηδενικό εισόδημα, η μηνιαία επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα θα διαμορφωθεί σε 5,3 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του 2019, τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, αγγίζοντας τα 116 εκατ. ευρώ, χάρις στα κέρδη από την αποτίμηση των ακινήτων του ομίλου στην εύλογη αξία. Η βελτίωση των συνθηκών στην αγορά ακινήτων λειτούργησε θετικά και για την αξία των ακινήτων της εταιρείας και δη των εμπορικών της κέντρων, ενισχύοντας τις αποτιμήσεις τους κατά σχεδόν 72 εκατ. ευρώ συνολικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον το εμπορικό κέντρο The Mall Athens αποτιμάται στα 451 εκατ. ευρώ, αντί 396,6 εκατ. ευρώ.

Χωρίς το συγκεκριμένο όφελος, αλλά και τα έξοδα για την επένδυση στο Ελληνικό, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη της εισηγμένης ανήλθαν σε 50,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 7,9%.

Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 50 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου εμπορικών κέντρων της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 892 εκατ. ευρώ, από 787,4 εκατ. ευρώ το 2018. Με την προσθήκη και των υπολοίπων ακινήτων της Lamda Development (γραφεία, οικόπεδα κ.λπ.), η καθαρή αξία του χαρτοφυλακίου της ανέρχεται πλέον σε 1,15 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου σημείωσε ότι «το  2019 ήταν ένας σημαντικός σταθμός για την εταιρεία, καθώς η ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, της μεγαλύτερης αύξησης μη τραπεζικού ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία 10 έτη, οδήγησε την κεφαλαιοποίηση και την καθαρή αξία ενεργητικού της εταιρείας σε επίπεδα άνω του 1 δισ. ευρώ».

Αναφορικά με τις επιπτώσεις από την πανδημία του COVID-19, ο κ. Αθανασίου συμπλήρωσε ότι «έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες που επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά, την ελληνική αγορά και αναπόφευκτα τη λειτουργία των εμπορικών κέντρων της εταιρείας». Ο κ. Αθανασίου συμπλήρωσε όμως ότι το 2020 αποτελεί έτος-ορόσημο για τη Lamda Development, καθώς αναμένεται η έναρξη των εργασιών για την υλοποίηση του εμβληματικού έργου του Ελληνικού. Συγκεκριμένα, οι πρώτες εργασίες κατεδάφισης παλιών κτιρίων αναμένεται να ξεκινήσουν σε περίπου ένα μήνα.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις των εμπορικών κέντρων της εταιρείας κατά τη διάρκεια του 2019, οι συνολικές πωλήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 2,5% και ανήλθαν σε 595,25 εκατ. ευρώ, από 580 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ η επισκεψιμότητα ενισχύθηκε κατά 0,2%. Τα λειτουργικά κέρδη του τομέα των εμπορικών κέντρων αυξήθηκε κατά 8,6% και ανήλθε σε 64,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το έβδομο διαδοχικό έτος αύξησης των λειτουργικών κερδών των εμπορικών κέντρων.

Τη μεγαλύτερη άνοδο με 29,2% σημείωσε το Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται σε 18,6 εκατ. ευρώ, από 14,4 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των λογιστικών προτύπων κατά IFRS 16, που οδήγησε σε επιπρόσθετα κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ. Ανοδο κατά 2,9% σημείωσαν και τα λειτουργικά κέρδη του The Mall Athens σε 28,8 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία του Golden Hall ανήλθε σε 16,9 εκατ. ευρώ.