ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάμψη πωλήσεων 10% στην ΙΚΕΑ λόγω πανδημίας

Κάμψη πωλήσεων 10% στην ΙΚΕΑ λόγω πανδημίας

Μείωση των πωλήσεων κατά 10% στα καταστήματα ΙΚΕΑ, με βάση το σενάριο για υποχρεωτικό κλείσιμο του δικτύου για 10 εβδομάδες, προβλέπει για το 2020 η Housemarket, θυγατρική του ομίλου Φουρλή. Η αρνητική αυτή εξέλιξη έρχεται ύστερα από μια χρονιά με ελαφρώς βελτιωμένες πωλήσεις και ενώ το πρώτο δίμηνο τα καταστήματα ΙΚΕΑ «έτρεχαν» με ρυθμό ανάπτυξης 4%. Την ίδια ώρα, πάντως, το ηλεκτρονικό κατάστημα IKEA γνωρίζει πρωτοφανή κίνηση μετά το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων, με τις πωλήσεις του να καταγράφουν αύξηση 82% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα αναφέρονται στην οικονομική έκθεση της Housemarket για τη χρήση του 2019, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες και είναι φυσικό να συμπεριλαμβάνει στις προβλέψεις για το 2020 και τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του κορωνοϊού μετά και τις επίσημες αποφάσεις αναστολής λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων ΙΚΕΑ σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, το βασικό σενάριο με το οποίο λειτουργεί πλέον η Housemarket περιλαμβάνει κλείσιμο φυσικού δικτύου για περίπου 10 εβδομάδες. Σε αυτή την υπόθεση, εκτιμάται κάμψη πωλήσεων κατά 10% με περίπου ισόποση πτώση του κόστους πωληθέντων (συγκριτικά με το περυσινό αντίστοιχο διάστημα).

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τη σημαντική πτώση του τζίρου η εταιρεία, πέρα από την κρατική βοήθεια που λαμβάνει σε ό,τι αφορά το μισθολογικό κόστος και τα ενοίκια για το μισθωμένο δίκτυο καταστημάτων (σ.σ. υπάγεται στην ευρεία περίμετρο των μέτρων στήριξης, τουλάχιστον στην Ελλάδα, καθώς τα καταστήματα ΙΚΕΑ έχουν κλείσει με κυβερνητική εντολή), στις υπόλοιπες αγορές όπου δραστηριοποιείται προχωράει στην επαναδιαπραγμάτευση των μισθωμάτων.

Επίσης, προβαίνει σε περιορισμό του κόστους μάρκετινγκ, εξαιρουμένου εκείνου που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ έχει εξασφαλίσει συμφωνίες «παγώματος» των πληρωμών προς τους βασικούς της προμηθευτές (InterIkea) προκειμένου να διασφαλιστεί η ρευστότητά της το προσεχές διάστημα. Επιπλέον, έχει ενισχύσει τις υποδομές της σε ό,τι αφορά τα πληροφοριακά συστήματα και τη λειτουργία των logistics centers, προκειμένου να υποστηρίξει την επιχειρησιακή και εμπορική λειτουργία το επόμενο διάστημα. Η Housemarket αναφέρει επίσης ότι, με βάση τις διαβεβαιώσεις των προμηθευτών, υπάρχει επάρκεια σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται. «Δεδομένου ότι το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι ποσοτικές και ποιοτικές του επιπτώσεις στη λειτουργία του ομίλου Housemarket είναι υπό αξιολόγηση και θα παρουσιαστούν στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις», επισημαίνεται.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση του 2019, οι πωλήσεις της Housemarket σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν στα 306,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 1,9% σε σύγκριση με το 2018. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 40,9 εκατ. ευρώ έναντι 32,9 εκατ. ευρώ το 2018. Χωρίς την επίδραση του νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου 16 (ΔΠΧΑ16) το EBITDA διαμορφώθηκε στα 33,6 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 18,1 εκατ. ευρώ (19,5 εκατ. ευρώ χωρίς την επίδραση του ΔΠΧΑ16) έναντι 16,3 εκατ. ευρώ το 2018. Τα καθαρά κέρδη ήταν το 2019 13,3 εκατ. ευρώ (14,3 εκατ. ευρώ χωρίς την επίδραση του ΔΠΧΑ16) έναντι 13,7 εκατ. το 2018.