ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παραδίδουν επιστολές με καθυστέρηση τα ΕΛΤΑ

Παραδίδουν επιστολές με καθυστέρηση τα ΕΛΤΑ

Χαμηλές είναι οι επιδόσεις των ΕΛΤΑ ως φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΦΚΤΥ) στην επιστολική αλληλογραφία. Τα αποτελέσματα μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της κρατικής εταιρείας για το 2019 δείχνουν ότι οι υπηρεσίες αλληλογραφίας παρέχονται σε ορισμένες περιπτώσεις με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα και αξιοπιστία απ’ ό,τι επιβάλλει η νομοθεσία. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιστολές παραδίδονται και σε επτά εργάσιμες ημέρες (σε χώρες του εξωτερικού), όταν οι δείκτες προβλέπουν το 97%-98% της αλληλογραφίας να παραδίδεται / επιδίδεται σε έως και πέντε εργάσιμες ημέρες.

Για τον λόγο αυτό η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έχει ήδη επιβάλει πρόστιμα στην επιχείρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρόστιμα ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ για την περασμένη χρονιά και, σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, ο ρυθμιστής δεν εξάντλησε την αυστηρότητά του στις επιβαλλόμενες κυρώσεις.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της ΕΕΤΤ, πέρυσι, στην αλληλογραφία τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού, οι δείκτες παράδοσης από τα ΕΛΤΑ υπολείπονται εκείνων που επιβάλλει η νομοθεσία. Βάσει σχετικής υπουργικής απόφασης, στην αλληλογραφία εσωτερικού α΄ προτεραιότητας το 87% πρέπει να παραδίδεται εντός μιας (εργάσιμης) ημέρας και το 98% εντός τριών (εργάσιμων) ημερών. Οι αντίστοιχοι δείκτες στα ΕΛΤΑ είναι 76,3% και 96,4%. Πάντως, οι δείκτες αυτοί είναι βελτιωμένοι σε σχέση με το 2018, που είχαν διαμορφωθεί σε 74,7% και 95%, αντιστοίχως. Πολύ χειρότεροι είναι οι χρόνοι παράδοσης της αλληλογραφίας από / προς το εξωτερικό. Σε δείγμα 28 χωρών που εξετάστηκαν, τα ΕΛΤΑ σε καμία χώρα δεν επιτυγχάνουν τον δείκτη παράδοσης του 85% εντός τριών εργάσιμων ημερών, ενώ σε πολύ λίγες από αυτές ικανοποιείται η υποχρέωση παράδοσης του 97% της εισερχόμενης / εξερχόμενης αλληλογραφίας εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Σε ορισμένες χώρες τα ποσοστά επίδοσης μπορεί να είναι απίστευτα χαμηλά συγκρινόμενα με εκείνα που επιβάλλει η νομοθεσία και η ρύθμιση.

Για παράδειγμα, στη γειτονική Βουλγαρία, εντός τριών ημερών επιδίδεται μόλις το 3,4% (αντί 85%) των επιστολών και εντός πέντε ημερών το 58,6% (αντί 97%). Ο μέσος όρος παράδοσης εξερχόμενης αλληλογραφίας σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Δανία, η Νορβηγία και η Φινλανδία ξεπερνάει τις πέντε ημέρες, γεγονός που σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός επιδόσεων γίνεται πολλές ημέρες μετά το ανώτατο όριο που θέτει η ρύθμιση. Επίσης, ο μέσος όρος παράδοσης εισερχόμενης αλληλογραφίας από Πολωνία και Βουλγαρία φθάνει τις επτά ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στην αλληλογραφία εσωτερικού, για την αλληλογραφία εξωτερικού οι ποιοτικοί δείκτες των ΕΛΤΑ κατά κανόνα επιδεινώθηκαν σημαντικά.

Ολα τα παραπάνω, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά στους επόμενους μήνες. Η ΕΕΤΤ έχει ήδη εισηγηθεί στον αρμόδιο υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυρ. Πιερρακάκη τη διεύρυνση των ορίων επίδοσης αλληλογραφίας. Ειδικά στην αλληλογραφία εσωτερικού, το όριο της μιας ημέρας για την επίδοση της αλληλογραφίας προτείνεται να απαλειφθεί εντελώς και να παραμείνει μόνον το όριο των τριών ημερών. Εφόσον η πρόταση της ΕΕΤΤ γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση, τότε θα περιοριστεί και το ύψος της αποζημίωσης που λαμβάνουν τα ΕΛΤΑ για την υπηρεσία παροχής καθολικής υπηρεσίας στη χώρα μας.