ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναγκαστική πίστωση 1,7 δισ. ευρώ για 75 μέρες

Αναγκαστική πίστωση 1,7 δισ. ευρώ για 75 μέρες

Σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ ανήλθε η αξία των επιταγών που δηλώθηκαν από τους εκδότες τους ότι δεν θα πληρωθούν στην προγραμματισμένη ημερομηνία, δηλαδή από τις 30 Μαρτίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου, με βάση την αναστολή που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών.

Η αναστολή αφορά τη μετάθεση κατά 75 ημέρες της λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών που εκδόθηκαν από επιχειρήσεις που ανήκουν σε ΚΑΔ οι οποίες έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους ή πλήττονται λόγω της κρίσης της πανδημίας.

Οι εκδότες επιταγών που ήθελαν να κάνουν χρήση της σχετικής δυνατότητας έπρεπε να έχουν δηλώσει στις τράπεζες την πρόθεσή τους για μετάθεση της πληρωμής έως τα μεσάνυχτα της Τρίτης και σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», στο σύστημα που είχαν ενεργοποιήσει οι τράπεζες δηλώθηκε η αναστολή πληρωμής περίπου 200.000 τεμαχίων. Η αξία αυτών των επιταγών και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ανέρχεται κοντά στο 1,7 δισ. ευρώ και αφορά τους ΚΑΔ που έχουν ενταχθεί έως τον Μάρτιο στους πληττόμενους κλάδους με βάση την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Οι εκδότες επιταγών που εντάχθηκαν στους πληττόμενους κλάδους τον Απρίλιο έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το κατά πόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση της αναστολής έως την προσεχή Μ. Τρίτη 14 Απριλίου, προεξοφλώντας ότι το ποσό του 1,7 δισ. ευρώ θα αυξηθεί περαιτέρω.

Οι τράπεζες

Η εικόνα που μεταφέρουν οι τράπεζες είναι ότι τόσο ο αριθμός των επιταγών όσο και η αξία των οποίων η εμφάνιση και η πληρωμή μετατέθηκε για 75 ημέρες είναι χαμηλά σε σχέση με αυτές που κυκλοφορούν στο σύστημα και κυμαίνεται κοντά στο 15% αυτών που έληξαν και έπρεπε να πληρωθούν έως τα τέλη Μαΐου. Να σημειωθεί ότι αν και οι τράπεζες χαρακτηρίζουν το ποσό του 1,7 δισ. ευρώ χαμηλό, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την αξία των επιταγών που λήγει στο επίμαχο διάστημα, προκειμένου να εξαχθεί και ασφαλές συμπέρασμα. Σύμφωνα, πάντως, με την άποψη που μεταφέρουν οι τράπεζες, η πλειονότητα των επιχειρήσεων προτίμησε να μη «σπάσει» τη συναλλακτική σχέση με τους συνεργάτες – προμηθευτές της και εφόσον είχε ταμειακά διαθέσιμα, δεν έκανε χρήση της δυνατότητας αναστολής πληρωμής.

Οι επιχειρήσεις

Την άποψη αυτή δεν υιοθετούν από την πλευρά τους αρκετές επιχειρήσεις, που ως τελικοί αποδέκτες μεταχρονολογημένων επιταγών για προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί πολύ πριν από την οικονομική κρίση, βρέθηκαν εξαιτίας της σχετικής απόφασης, αντιμέτωπες με την επιδείνωση της ταμειακής τους θέσης.

Εκπρόσωποι κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων θεωρούν την αξία του 1,7 δισ. ευρώ των επιταγών που μετατέθηκαν για τα τέλη Μαΐου ένα υπολογίσιμο μέγεθος για τη ρευστότητα στην αγορά, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση που είναι το κλειδί για την επιβίωση αρκετών επιχειρήσεων. Ακόμα και εάν ένα μέρος από το συνολικό ποσό του 1,7 δισ. ευρώ δεν επρόκειτο να πληρωθεί λόγω των ταμειακών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όσες επιχειρήσεις έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση ή υπολειτουργούν, αυτό δεν σημαίνει ότι η μετάθεση ήταν χωρίς κόστος. Αντίθετα, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι εισαγωγικών επιχειρήσεων και χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, το πιθανότερο είναι ότι διόγκωσε το πρόβλημα, το οποίο θα αποτυπωθεί πλέον στα τέλη Μαΐου, όταν πλέον η αγορά θα μετρά ήδη 2,5 μήνες παύσης λειτουργίας και θα έχει εξαντλήσει και τα λιγοστά ταμειακά της διαθέσιμα. Τότε άλλωστε θα αποτυπωθεί και πόσες από αυτές τις 200.000 επιταγές θα σφραγιστούν ή θα πληρωθούν κανονικά.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι μια τάξη μεγέθους για το ύψος των επιταγών που σφραγίζονται κάθε μήνα είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η εταιρεία «Τειρεσίας», βάσει των οποίων ο αριθμός των επιταγών που σφραγίστηκε το 3μηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 ήταν 1.922 τεμάχια συνολικής αξίας 30,3 εκατ. ευρώ.