ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«H Eλλάδα σε αριθμούς»: Τα οικονομικά μεγέθη για το σύνολο του εταιρικού τομέα της Ελλάδας

«H Eλλάδα σε αριθμούς»: Τα οικονομικά μεγέθη για το σύνολο του εταιρικού τομέα της Ελλάδας

Για 6η συνεχή χρονιά, η  ICAP εκδίδει την Επιχειρηματική Έκδοση «Η Ελλάδα σε Αριθμούς» η οποία παρουσιάζει τη δίγλωσση Μελέτη, που ο Όμιλός εκπονεί από το 1983, επί των οικονομικών μεγεθών και των χρηματοοικονομικών στοιχείων του συνόλου του Εταιρικού Τομέα (15.614 εταιρείες), σε σύγκριση 2 ετών (2018-2017).

«H Eλλάδα σε αριθμούς»: Τα οικονομικά μεγέθη για το σύνολο του εταιρικού τομέα της Ελλάδας-1

Ο Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ICAP, κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, δήλωσε τα εξής:

Η ήπια ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας την τριετία 2017-2019 έχει επιδράσει θετικά στον εταιρικό τομέα της χώρας, οι επιδόσεις του οποίου ήταν αξιόλογες και το 2018.

Πράγματι, οι ελληνικές επιχειρήσεις κατάφεραν να ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους και να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Από τα ομαδοποιημένα αποτελέσματα ενός μεγάλου δείγματος 15.168 ελληνικών επιχειρήσεων (εκτός Τραπεζών-Ασφαλειών), διαπιστώνεται ότι το 2018 οι εταιρείες, στο σύνολό τους, πέτυχαν  αύξηση του κύκλου εργασιών τους και σημαντική διεύρυνση της καθαρής κερδοφορίας τους.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών αυξήθηκε κατά 9,8% ανερχόμενος σε €154,6 δισ., τα δε καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των €6,2 δισ. αυξημένα κατά 23% περίπου έναντι της προηγούμενης χρήσης. 

Θετικότερα είναι τα μηνύματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και για τη χρήση του 2019, καθώς από τα οικονομικά αποτελέσματα 164 εταιρειών, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προκύπτει αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 2,5% το πρώτο εξάμηνο του έτους και σημαντική διεύρυνση της κερδοφορίας κατά 117%. Ακόμα και αν εξαιρεθεί ο τραπεζικός κλάδος που ήταν καθολικά κερδοφόρος, η αύξηση διαμορφώνεται στο ισχυρό 41%.

Το κατώφλι της νέας δεκαετίας χαρακτηρίζεται από την προσδοκία ισχυροποίησης του ρυθμού ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας, μετά τη μακροχρόνια  οικονομική ύφεση που στιγμάτισε τη χώρα. Σίγουρα, η ελαφρά ανάκαμψη του ΑΕΠ τα τελευταία τρία χρόνια ενθαρρύνει αυτές τις προσδοκίες και θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου οικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέψει στον επιχειρηματικό τομέα να ενισχύσει περαιτέρω την παραγωγικότητά του, μέσω περισσότερων επενδύσεων, παράγοντας που αποτελεί τον βασικότερο μοχλό ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ –> Σύνοψη των αποτελεσμάτων της Μελέτης συνδυαστικά γραφημάτων και πινάκων (pdf)

Η έκδοση θα διανεμηθεί στο συνδρομητικό κοινό της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», στις 11 Απριλίου.