ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση μεγεθών για τις εγχώριες επιχειρήσεις

Βελτίωση μεγεθών για τις εγχώριες επιχειρήσεις

Μπορεί να υπήρξε ήπια, όμως η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας κατά την τριετία 2017-2019 έχει άμεση αντανάκλαση στις επιδόσεις των εταιρειών που κατάφεραν να βελτιώσουν τα μεγέθη και την ανταγωνιστικότητά τους, όπως προκύπτει από την ετήσια επιχειρηματική έκδοση της ICAP «Η Ελλάδα σε αριθμούς». Η μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας στηρίχθηκε στα οικονομικά μεγέθη και στα χρηματοοικονομικά στοιχεία του συνόλου του εταιρικού τομέα, δηλαδή 15.614 εταιρειών, εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού κλάδου, συγκρίνοντας τα έτη 2018 και 2017.

«Η ήπια ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας την τριετία 2017-2019 έχει επιδράσει θετικά στον εταιρικό τομέα της χώρας, οι επιδόσεις του οποίου ήταν αξιόλογες και το 2018. Πράγματι, οι ελληνικές επιχειρήσεις κατάφεραν να ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους και να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά», αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ICAP, Νικήτας Κωνσταντέλλος.

Τα ευρήματα

Σύμφωνα με την ICAP, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 15.614 εταιρειών αυξήθηκε κατά 9,8% το 2018, σε σχέση με το 2017, και διαμορφώθηκε σε 154,56 δισ. ευρώ, ενώ άνοδο πωλήσεων εμφανίζουν επτά από τους εννέα ευρύτερους επιχειρηματικούς κλάδους της μελέτης, οι οποίοι ενδέχεται να κληθούν να σύρουν τον χορό της επιστροφής στην ανάπτυξη μετά την κρίση του κορωνοϊού. Από τους επτά επιχειρηματικούς τομείς, τέσσερις εμφάνισαν διψήφια αύξηση πωλήσεων, δηλαδή  τα ορυχεία – λατομεία (25,8%), η μεταποίηση (13,2%), το εμπόριο (12,3%) και τα ξενοδοχεία – εστιατόρια (12%). Οι υπόλοιποι τρεις, δηλαδή μεταφορές – επικοινωνίες, ενέργεια – ύδρευση και λοιπές υπηρεσίες, εμφάνισαν μονοψήφια αύξηση τζίρου. Η γεωργία – αλιεία και οι κατασκευές, που συμπληρώνουν την ομάδα των εννέα κλάδων της έρευνας, εμφάνισαν υποχώρηση κύκλου εργασιών, σε ποσοστό 3,5% και 1,6%, αντίστοιχα.

Στην αύξηση του συνολικού καθαρού αποτελέσματος συνέβαλαν 1.703 επιχειρήσεις που κατάφεραν να εμφανίσουν κέρδη το 2018, αντιστρέφοντας τις ζημίες του 2017. Επιπλέον, 3.349 επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν ζημιογόνες τα έτη 2017 και 2018, που συγκρίνει η μελέτη, κατάφεραν το 2018, σε σχέση με το 2017, να μειώσουν το αρνητικό τους αποτέλεσμα κατά 31,1%. Συνολικά, 8.737 επιχειρήσεις, δηλαδή το 57,6% του δείγματος των 15.168 εταιρειών, ήταν κερδοφόρες τη διετία 2017-2018, αυξάνοντας τα θετικά αποτελέσματα κατά 5,8%. Ωστόσο, 1.379 επιχειρήσεις εμφάνισαν ζημίες το 2018 έναντι κερδών το 2017.

Ως προς το περιθώριο μεικτού κέρδους, τόσο το 2017 όσο και το 2018, τα σκήπτρα κρατούν οι κλάδοι των μεταφορών – επικοινωνιών και των ξενοδοχείων – εστιατορίων, με 43,4% και 41,4% αντίστοιχα. Ακολουθούν οι λοιπές υπηρεσίες (28,5%), η γεωργία – αλιεία (22,4%), η ενέργεια – ύδρευση και τα ορυχεία – λατομεία (με περίπου 21% η κάθε κατηγορία), το εμπόριο (19%), ενώ ο κλάδος των κατασκευών παρουσιάζει το μικρότερο περιθώριο μεικτού κέρδους (8,6%) από τους συνολικά εννέα τομείς που εξετάζει η μελέτη της ICAP. Κατά την εξεταζόμενη διετία, ούτε ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης ούτε ο δείκτης γενικής ρευστότητας των εταιρειών παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή. Αύξηση όμως, κατά 1,2 ποσοστιαία μονάδα, παρουσίασε ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων του συνόλου των εταιρειών. Ανήλθε σε 7,8% το 2018 από 6,6% το προηγούμενο έτος.