ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση ρευστότητας στην αγορά ενέργειας

Ενίσχυση ρευστότητας στην αγορά ενέργειας

Mέτρα για την ενίσχυση ρευστότητας στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου προβλέπει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Δεδομένου ότι πάνω από το 50% των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος εξοφλείται σε φυσικά σημεία (γκισέ τραπεζών, καταστήματα, ΕΛΤΑ κ.λπ.), παρατηρείται ήδη καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου, μέσω των οποίων οι προμηθευτές εισπράττουν και χρεώσεις που αποδίδουν στους διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΣΦΑ και εταιρείες διανομής φυσικού αερίου). Η ΠΝΠ δίνει τη δυνατότητα, αφενός, στους προμηθευτές να πληρώσουν σε τέσσερις άτοκες μηνιαίες δόσεις το 30% των ποσών που θα πρέπει να καταβάλουν στους διαχειριστές και, αφετέρου, στον ΔΑΠΕΕΠ να μπορεί να συνάψει βραχυπρόθεσμο δάνειο ειδικού σκοπού για την κάλυψη τυχόν ελλείμματος στα έσοδα του ειδικού λογαριασμού που προέρχονται από το ΕΤΜΕΑΡ και διοχετεύονται για την ενίσχυση της αγοράς των ΑΠΕ.

Οι προμηθευτές

Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, προβλέπεται ότι για τιμολόγια που είναι πληρωτέα έως τις 31 Μαΐου, εφόσον εξοφλήσουν εμπρόθεσμα το 70% της καθαρής αξίας πλέον του συνόλου του ΦΠΑ κάθε τιμολογίου που είναι πληρωτέο στους διαχειριστές, να μπορούν να διακανονίσουν την εξόφληση του υπολοίπου 30% σε τέσσερις άτοκες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται ένα μήνα μετά την εξόφληση του αρχικού ποσού.

Σε ό,τι αφορά τον ΔΑΠΕΕΠ, το ύψος του βραχυπρόθεσμου δανείου που προβλέπεται ότι μπορεί να συνάψει, θα υπολογιστεί από τον ίδιο αφού εκτιμήσει τα έσοδα από το ΕΤΜΕΑΡ που προσδοκάται να διοχετευθούν στον ειδικό λογαριασμό έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Με άλλα λόγια, το δάνειο αφορά την κάλυψη κενού που ενδεχομένως προκύψει στα έσοδα από ΕΤΜΕΑΡ από την ημερομηνία έκδοσης της ΠΝΠ έως τις 30 Ιουνίου. Ο ΔΑΠΕΕΠ θα χρησιμοποιήσει το δάνειο για να καλύψει τα ποσά που τυχόν δεν θα εισπράξει από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας τη συγκεκριμένη περίοδο και oφείλει να το εξοφλήσει με τα ποσά που θα ανακτήσει σταδιακά από αυτούς.