ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ύφεση θα «σβήσει» τα κέρδη του α΄ εξαμήνου για τα σούπερ μάρκετ

Η ύφεση θα «σβήσει» τα κέρδη του α΄ εξαμήνου για τα σούπερ μάρκετ

Σημαντική υποχώρηση των πωλήσεων αναμένουν το δεύτερο εξάμηνο τα στελέχη των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών τους λόγω της εισόδου της ελληνικής οικονομίας σε νέο κύκλο βαθιάς ύφεσης. Η υποχώρηση του τζίρου, μάλιστα, εκτιμάται ότι θα είναι τέτοια που στην ουσία θα αντισταθμίσει τα κέρδη που έχουν αποκομίσει οι επιχειρήσεις του κλάδου, ειδικά από τα τέλη Φεβρουαρίου κι έπειτα, με συνέπεια το 2020 να «κλείσει» με αμετάβλητες τις πωλήσεις σε σύγκριση με το 2019. Ας σημειωθεί εδώ ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ειδικά όσες διατηρούν και δίκτυο cash & carry υφίστανται απώλειες από το κανάλι αυτό λόγω της αναστολής λειτουργίας των κλάδων εστίασης και τουρισμού, από τους οποίους προέρχονται κυρίως οι πελάτες τους.

Το συμπέρασμα αυτό περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στην κυλιόμενη έρευνα τάσεων που διενεργεί το Ινστιτούτο Ερευνας Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η οποία καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 1 έως 6 Απριλίου 2020 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα 180 ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων τόσο από τα σούπερ μάρκετ όσο και από τους προμηθευτές τους.

Η θετική τάση που κατεγράφη στην αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας το 2019 εμφανίζεται πλήρως αντεστραμμένη σε αυτή τη μέτρηση. Συγκεκριμένα, ενώ τον Ιανουάριο 2020 το 74% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε και το 1% ότι χειροτέρεψε, τρεις μήνες μετά, το 27% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε, ενώ ένα 65% ότι επιδεινώθηκε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η κρίση του COVID-19 αλλάζει και τη φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου. Η αβεβαιότητα περιβάλλοντος –συχνό πρόβλημα κατά την πρόσφατη κρίση χρέους– επανεμφανίζεται τώρα ως βασικό πρόβλημα για το 75% των στελεχών, ενώ η πρόβλεψη ζήτησης που δεν είχε απασχολήσει ποτέ την τελευταία πενταετία κατά την οποία πραγματοποιούνται μετρήσεις τα στελέχη ως σημαντικό πρόβλημα, πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ως αποτέλεσμα των απότομων αλλαγών στις αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού. Ως τρίτο σημαντικότερο πρόβλημα καταγράφεται η αδυναμία για παράδοση των προϊόντων στο σπίτι. Πρόκειται για μία εξέλιξη η οποία δεν είχε προβλεφθεί από την αγορά και απαιτεί σημαντικές επενδύσεις από τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε αυτή τη νέα ανάγκη.

Αμεση προτεραιότητά τους θεωρούν πλέον οι επιχειρήσεις την προστασία της υγείας του προσωπικού, με την αύξηση των πωλήσεων να υποχωρεί από την πρώτη θέση που βρισκόταν μόνιμα, στην όγδοη και ακολουθεί η διαθεσιμότητα προϊόντων.