ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεταφορά προσωπικού από ΕΛΤΑ σε ΕΛΤΑ Courier λόγω φόρτου εργασίας

Μεταφορά προσωπικού από ΕΛΤΑ σε ΕΛΤΑ Courier λόγω φόρτου εργασίας

Με την ανάθεση υπηρεσιών διαλογής και διαχείρισης ομαδικών αποστολών σε τρίτους, όπως και την εξασφάλιση προσωπικού από τον μητρικό όμιλο των ΕΛΤΑ, διαχειρίζεται την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για ταχυμεταφορές η ΕΛΤΑ Courier. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», φέτος, λόγω της πανδημικής κρίσης, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη σχεδόν με διπλάσια αύξηση ζήτησης, σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ εκτιμάται ότι, κατά μέσον όρο, σήμερα ο ανώτατος χρόνος παράδοσης των αποστολών δεν υπερβαίνει τη μία εβδομάδα.

Ως εκ τούτου, άμεσα, το προσωπικό της ΕΛΤΑ Courier θα ενισχυθεί με εργαζομένους των ΕΛΤΑ, όπου η ζήτηση για υπηρεσίες λόγω της στροφής στην ηλεκτρονική αλληλογραφία έχει υποχωρήσει. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου «μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η μεταφορά προσωπικού από τα ΕΛΤΑ στην ΕΛΤΑ Courier για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Επιπροσθέτως, προβλέπεται η ανανέωση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες.

Διαγωνισμοί

Τα παραπάνω μέτρα όμως δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση της ζήτησης και συνεπώς η ΕΛΤΑ Courier διενεργεί σειρά διαγωνισμών για την ανάθεση σε τρίτους συμβάσεις έργου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχώρησε τη Δευτέρα 13 Απριλίου στη διακήρυξη συνολικά 16 διαγωνισμών για υποστηρικτικές υπηρεσίες διαλογής και ταξινόμησης αντικειμένων, όπως και διαχείρισης ομαδικών αποστολών ανά την επικράτεια. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, η ΕΛΤΑ Courier υπολογίζεται ότι θα ενισχυθεί με 693 άτομα, με τις συμβάσεις να έχουν, καθεμία, προϋπολογισμό ύψους 60.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και διάρκεια ισχύος ενός μήνα, δηλαδή για ολόκληρο τον Μάιο, δεδομένου ότι οι εν λόγω διαγωνισμοί έχουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τα τέλη Απριλίου. Ως προς την εκχώρηση έργου σε αναδόχους, μέσω διαγωνισμών, αποτελεί πρακτική που εφαρμόζει η ΕΛΤΑ Courier από το 2004, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία «να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από τις ιδιωτικές εταιρείες», όπως αναφέρεται σε παλαιότερο έγγραφο της θυγατρικής των ΕΛΤΑ, σε απάντηση κοινοβουλευτικής ερώτησης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε, το περασμένο φθινόπωρο, για τη χρήση του 2018, η ΕΛΤΑ Courier εμφάνισε κύκλο εργασιών της τάξεως των 42 εκατ. ευρώ έναντι 36,3 εκατ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία 655.000 ευρώ.