ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με ρευστότητα 400 εκατ. ο όμιλος Τιτάν

Με ρευστότητα 400 εκατ. ο όμιλος Τιτάν

Σειρά μέτρων που αποβλέπουν στη μείωση των δαπανών και στη βελτίωση των ταμειακών ροών, παράλληλα με την εξασφαλισμένη ρευστότητα ύψους 400 εκατ. ευρώ, έχει εκπονήσει και εφαρμόζει ήδη η διοίκηση του ομίλου Τιτάν, προκειμένου να «αναχαιτίσει» τις αρνητικές συνέπειες στη δραστηριότητά της λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Πάντως, όπως αναφέρει η εταιρεία στον ετήσιο απολογισμό της, «αν και δεν έχουμε διαπιστώσει τον αντίκτυπο στις δραστηριότητές μας, με τους όγκους πωλήσεων να κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα το πρώτο τρίμηνο του έτους, η εξάπλωση της κρίσης του κορωνοϊού αναπόφευκτα θα επηρεάσει βραχυπρόθεσμα και τη δική μας δραστηριότητα.

Oι κλάδοι των κατασκευών και των δομικών υλικών βραχυπρόθεσμα αναμένεται να πληγούν λιγότερο από την κρίση (ο οίκος Moody’s τους χαρακτηρίζει κλάδους “χαμηλού κινδύνου”), αλλά θα υπάρξουν βεβαίως και σε αυτούς τους κλάδους συνέπειες από την πτώση των πωλήσεων, ειδικότερα και πιο έντονα κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους».

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του ομίλου προχώρησε μια αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν σε ένα σενάριο ακραίων καταστάσεων.

Το σενάριο αυτό προβλέπει, π.χ., μειωμένες πωλήσεις για το υπόλοιπο του 2020, μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα για την είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων, σταθερά κεφάλαια κίνησης, σημαντική μείωση των επενδυτικών δαπανών και ήπια πτώση τιμών. Στη συγκεκριμένη προσομοίωση τεστ αντοχής, προέκυψε ότι η ρευστότητα του ομίλου επαρκεί για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες, καθώς ήδη η διοίκηση έχει καταρτίσει σχέδια εκτάκτου ανάγκης και ευέλικτες λύσεις, παράλληλα με την ενίσχυση της ρευστότητας στα 400 εκατ. ευρώ, μέσω ενός συνδυασμού ταμειακών διαθεσίμων και δεσμευμένων τραπεζικών γραμμών χρηματοδότησης.

Εκτός όμως από τα παραπάνω, η διοίκηση έχει ήδη σπεύσει να εφαρμόσει μια σειρά μέτρων που αποβλέπουν στη μείωση των δαπανών και στη βελτίωση των ταμειακών ροών, ώστε να θωρακιστεί καλύτερα για τους επόμενους μήνες. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται πως η πανδημία ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες στις δραστηριότητες του Τιτάνα κατά το 2020, τις οποίες όμως ο όμιλος είναι σε θέση να απορροφήσει, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

Παράλληλα, προκειμένου να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των παραγωγικών μονάδων του και να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών και των προμηθευτών, ο όμιλος έχει λάβει σειρά από προληπτικά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Επιπλέον, έχουν εφαρμοστεί σχέδια επιχειρησιακής λειτουργίας, που εξασφαλίζουν τη λειτουργία όλων των εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου και των καθετοποιημένων δραστηριοτήτων του ομίλου.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη δήλωσή του, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2019, ο κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του ομίλου, είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ο όμιλος είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις, τονίζοντας ότι «είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε ταυτόχρονα την κυκλικότητα των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε όπως και να συμμετάσχουμε στις μείζονες μεταμορφωτικές εξελίξεις που θα επηρεάσουν τον κλάδο μας». Το 2019, ο κύκλος εργασιών του ομίλου σημείωσε άνοδο κατά 8% σε 1,6 δισ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2,8% στα 267,1 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 5,5%, στα 50,9 εκατ. ευρώ.