ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις 20 εκατ. υλοποιεί η Imerys Greece

Επενδύσεις 20 εκατ. υλοποιεί η Imerys Greece

Αμελητέες είναι οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στην πορεία υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της Imerys Greece, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ορυκτών πρώτων υλών. Οπως αναφέρουν στην «Κ» πηγές της ελληνικής θυγατρικής του γαλλικού ομίλου Imerys, με έσοδα ύψους 4,4 δισ. ευρώ, η εταιρεία υλοποιεί το επενδυτικό πρόγραμμά της, το οποίο ξεκίνησε το 2019 και ξεπερνάει σε αξία τα 20 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε συνολικές επενδύσεις από την Imerys Greece και την ΕΛΜΙΝ Βωξίτες (που έχει εξαγοραστεί από την πρώτη) σε εργοστάσια και ορυχεία.

Στον αντίποδα, λόγω των νέων δεδομένων που έχει δημιουργήσει ο κορωνοϊός, ο μητρικός όμιλος, με έδρα το Παρίσι, αξιολογεί εκ νέου επενδύσεις που σχεδίαζε εκτός Ελλάδας και αφορούσαν την έναρξη λειτουργίας νέων μονάδων. Προς την κατεύθυνση αυτή, για τη φετινή χρονιά προβλέπεται η μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών σε 250 εκατ. ευρώ, έναντι 300-350 εκατ. ευρώ στα οποία διαμορφώνεται κάθε χρόνο το σχετικό ποσό, καθώς και η εξοικονόμηση από 70 έως 130 εκατ. ευρώ από πάγιες δαπάνες, συνδυαστικά με την εφαρμογή υφιστάμενου σχεδίου μετασχηματισμού. Με στόχο την καλύτερη διαχείριση ρευστότητας, οι μέτοχοι της Imerys κατά την προγραμματισμένη για τις 4 Μαΐου ετήσια γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, θα κληθούν να αποφασίσουν για τη μείωση στο 1,72 ευρώ ανά μετοχή, από 2,15 ευρώ, του προς διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2019. «Με την κίνηση αυτή, που επιτρέπει την εξοικονόμηση ποσού της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ, οι μέτοχοι στηρίζουν έμπρακτα την Imerys», αναφέρουν στην «Κ» πηγές της ελληνικής θυγατρικής, με τον όμιλο να διαθέτει συνολική ρευστότητα ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Οι εργασίες της Imerys, που δραστηριοποιείται σε 40 χώρες παγκοσμίως, επηρεάστηκαν αρνητικά στην Κίνα, κυρίως το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς, λόγω της κλιμάκωσης του κορωνοϊού, όπως και από την ευρύτερη συρρίκνωση της παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία, στον κατασκευαστικό κλάδο και στη μεταλλουργία.

Κατά τη χρήση του 2019 τα μεγέθη της Imerys Greece αναμένεται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, να παραμείνουν σταθερά σε σύγκριση με το 2018. Τότε η εταιρεία είχε παρουσιάσει κύκλο εργασιών 114,1 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 39,7 εκατ. ευρώ. Πέρυσι ο γαλλικός όμιλος, που απασχολεί 16.300 άτομα, εμφάνισε έσοδα 4,4 δισ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία 439 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μερικά χρόνια προτού εκδηλωθεί η πανδημία, στο Παρίσι είχαν να διαχειριστούν μια άλλη κρίση, που είχε τοπικές διαστάσεις. Αυτή, δηλαδή, της κατάρρευσης της ελληνικής οικονομίας με την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων και την απειλή εξόδου της Ελλάδας από τη Ζώνη του Ευρώ, που εκδηλώθηκε λίγους μήνες αφότου η Imerys Greece ολοκλήρωσε την εξαγορά της S&B, όπως είχε αναφέρει το 2017, οπότε και βρέθηκε στην Αθήνα, ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού πολυεθνικού ομίλου Ζιλ Μισέλ.